SK&S: Pracodawca ma prawo przetwarzać dane o kandydacie po zakończonej rekrutacji

Aktualności

SK&S: Pracodawca ma prawo przetwarzać dane o kandydacie po zakończonej rekrutacji

07 września 2022

Specjalnie dla Czytelników „Poradnika Handlowca” Kancelaria prawna Sołtysiński Kawecki & Szlęzak: WSA w Warszawie, w wyroku o sygnaturze II SA/Wa 542/21 zakwestionował dotychczasową wykładnię Urzędu Ochrony Danych Osobowych uznając, że pracodawca ma prawo przetwarzać dane po zakończonej rekrutacji z uwagi na ewentualne roszczenia z tytułu dyskryminacji.

W omawianej sprawie kandydatka aplikowała do pracy za pośrednictwem systemu elektronicznego. Firma przechowywała dane kandydatki po zakończeniu rekrutacji m.in. z uwagi na ochronę przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z przeprowadzonego naboru. Kobieta złożyła skargę do UODO m.in. w sprawie odmowy usunięcia danych osobowych.

UODO wydał decyzję, w której udzielił upomnienia pracodawcy za naruszenie RODO polegające na bezpodstawnym przetwarzaniu danych osobowych po zakończeniu rekrutacji. Zatrudniający wniósł skargę na tę decyzję do WSA, który uznał, że UODO nieprawidłowo zinterpretował usprawiedliwiony cel pracodawcy i jednocześnie pominął interesy innych osób biorących udział w rekrutacji. Zgodnie z dotychczasową wykładnią UODO dane dotyczące kandydata powinny być usuwane niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji. Zdaniem UODO nieusunięcie danych stanowi ich przetwarzanie „na wszelki wypadek”, a to jest niedopuszczalne. W omawianej sprawie WSA uznał, że takie podejście jest błędne i wyklucza możliwość zweryfikowania, czy w toku rekrutacji nie doszło do naruszenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu. Wyrok może mieć istotny wpływ na procesy rekrutacyjne w firmach.