SK&S: Nowy projekt ustawy dotyczący wdrożenia tzw. dyrektyw work-life balance

Aktualności

SK&S: Nowy projekt ustawy dotyczący wdrożenia tzw. dyrektyw work-life balance

15 lipca 2022

6 czerwca 2022 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano nowy projekt ustawy mający na celu implementacje dwóch dyrektyw związanych z tzw. work-life balance. Państwa członkowskie UE mają czas na implementację dyrektyw do 2 sierpnia 2022 r.

Rozwiązania dla pracowników będących rodzicami:

  1. Urlop rodzicielski zostanie wydłużony do:
  • 41 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka;
  • 43 tygodni – w przypadkach porodu mnogiego.
  1. Urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia członkowi rodziny lub osobie mieszkającej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga wsparcia ze względów medycznych. Wniosek pracownika będzie musiał być złożony przynajmniej 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w danym roku kalendarzowym. W okresie tego zwolnienia pracownik ma zachować prawo do połowy wynagrodzenia. 3. Skrócenie okresu na wykorzystanie urlopu ojcowskiego z 24 miesięcy do 12 miesięcy liczonych od dnia narodzin dziecka. 4. Uelastycznienie organizacji pracy na wniosek pracownika opiekującego się dzieckiem do 8. roku życia.

Inne proponowane zmiany:

  1. Dodatkowe 15 minut przerwy w pracy dla pracowników pracujących dłużej niż 9 h i kolejne 15 min dla pracujących dłużej niż 16 h.
  2. Pracownik zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy będzie mógł wystąpić z wnioskiem o zmianę formy zatrudnienia na taką, która ma bardziej przewidywalne lub bezpieczniejsze warunki pracy. Nie będzie to dotyczyło pracownka zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na okres próbny. W przypadku odmowy, pracodawca będzie musiał wskazać przyczynę nieuwzględnienia wniosku.
  3. Szkolenia pracowników (w przypadku, gdy pracodawca zobowiązany jest do ich przeprowadzenia) niezbędne do wykonywania określonego rodzaju pracy odbywać się będą na koszt pracodawcy oraz w miarę możliwości w godzinach pracy pracownika. Czas szkolenia odbywanego po godzinach pracy pracownika będzie wliczał się do czasu pracy.
  4. Pracodawca nie będzie mógł zakazać pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą lub jednoczesnego pozostawania w stosunku prawnym będącym podstawą świadczenia pracy innym niż stosunek pracy. Wyjątkiem od tej zasady będzie zawarcie umowy o zakazie konkurencji.

źródło: SK&S