SKS dla Czytelników “PH”: Parlament Europejski przyjął tzw. „dyrektywy śniadaniowe”

Prawo

SKS dla Czytelników “PH”: Parlament Europejski przyjął tzw. „dyrektywy śniadaniowe”

Kancelaria prawna Sołtysiński Kawecki & Szlęzak: Tzw. „dyrektywy śniadaniowe” to zbiór siedmiu dyrektyw odnoszących się do składu, nazw i etykietowania poszczególnych produktów spożywczych. Potoczna nazwa regulacji nawiązuje do faktu, że objęte nimi produkty spożywcze spożywane są zwykle na śniadanie. Pierwotne akty prawne wchodzące w skład dyrektyw śniadaniowych zostały wydane ponad 20 lat temu. Z uwagi na zmieniające się wymogi rynkowe zdecydowano o uaktualnieniu zawartych w dyrektywach standardów.

Parlament Europejski przyjął aktualizację czterech z siedmiu dyrektyw śniadaniowych, tj. odnoszących się do 1) miodu (dyrektywa 2001/110/WE), 2) dżemów i marmolady (dyrektywa 2001/113/WE), 3) soków owocowych (dyrektywa 2001/112/ WE) oraz 4) odwodnionego mleka (dyrektywa 2001/114/WE). Celem zaktualizowanych dyrektyw jest umożliwienie konsumentom podejmowania świadomych wyborów żywieniowych oraz zapobieganie zafałszowaniom produktów. Nowe normy mają także adresować zainteresowanie konsumentów produktami o obniżonej zawartości cukru.

W przypadku miodu główna zmiana związana jest z obowiązkiem prezentowania na etykietach krajów pochodzenia miodów w porządku malejącym w oparciu o ich udział wagowy wraz ze wskazaniem procentowej zawartości miodu z danego państwa. W przypadku opakowań mniejszych niż 30 gramów możliwe będzie umieszczanie jedynie odpowiednich dwuliterowych kodów ISO danego państwa. Komisja Europejska została nadto upoważniona do przyjęcia aktów wykonawczych określających metody weryfikacji zgodności miodu z nowymi przepisami oraz metody wykrywania zafałszowań. Nowe regulacje rozpoczną również proces tworzenia systemu identyfikacji miodu, który pozwoli śledzić drogę produktu od producenta lub importera.

Soki owocowe będzie można znakować jako: „sok owocowy o obniżonej zawartości cukru”, „sok owocowy o obniżonej zawartości cukru z koncentratu” i „skoncentrowany sok owocowy o obniżonej zawartości cukru” [tłum. własne]. Właściwości soków w poszczególnych kategoriach oraz dopuszczalne procesy redukcji cukrów określać mają nowe akty delegowane. Przewiduje się także, przy spełnieniu określonych warunków, możliwość umieszczania na etykiecie zwrotu „sok owocowy zawiera wyłącznie naturalnie występujące cukry”. Niewykluczone, że również na etykietach soków konieczne będzie wskazanie krajów pochodzenia – Komisja Europejska ma przedstawić raport zawierający omówienie możliwych rozwiązań legislacyjnych.

Kluczową zmianą w odniesieniu do dżemów jest zwiększenie minimalnej zawartości owoców. W przeliczeniu na 1000 g gotowego produktu, wartość ta powinna wynosić 450 g w przypadku dżemu oraz 500 g w przypadku dżemu ekstra. Podobnie jak przy sokach, również w przypadku dżemów i marmolad zobowiązano Komisję do przygotowania raportu, w którym ma ocenić możliwości wprowadzenia wymogu wskazywania na etykiecie krajów pochodzenia owoców.

Nowe regulacje wprowadzają także możliwość redukcji zawartości laktozy w mleku, pod warunkiem odpowiedniego oznaczenia produktu. Przepisy, zanim wejdą w życie, muszą zostać przyjęte przez Radę i opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE. Kraje UE, w tym Polska będą je musiały stosować co do zasady dwa lata po ich wejściu w życie.

Autorzy: EWELINA WOIKE-REGUŁA radca prawny, prawnik w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, JACEK MYSZKO radca prawny, partner w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak