Sieć Dayli: 300-350 sklepów na koniec 2017 r.

Aktualności

Sieć Dayli: 300-350 sklepów na koniec 2017 r.

09 stycznia 2015

Kerdos Group (dawniej Hygienika) zakłada, że sieć Dayli powinna mieć 300-350 sklepów na koniec 2017 r. wobec 169 drogerii obecnie. Do końca tego roku spółka zamierza otworzyć ok. 50 nowych własnych drogerii oraz ok. 20 w ramach uruchamianego obecnie programu franczyzowego, poinformował prezes Kerdos Group Kamil Kliniewski.

Jak podano, Dayli, spółka zależna Kerdos Group, pozyskała właśnie inwestora spoza grupy. Za ponad 24 mln zł obejmie on nowe akcje Dayli, stanowiące ponad 24% w podwyższonym kapitale (całość środków trafi do Dayli). Umowa inwestycyjna przewiduje rozszerzenie składu zarządu spółki Dayli oraz rady nadzorczej – będą to osoby wskazane przez nowego inwestora (Mezzo Capital). Nowe akcje obejmą również dotychczasowi udziałowcy – BB Royal Holding i Kerdos Group. Dodatkowo ekspansję Dayli wspiera finansowanie dłużne. W pierwszym etapie emisji 3-letnich zabezpieczonych obligacji Kerdos Group pozyskała 13 mln zł, natomiast w I kwartale br. w ramach drugiego etapu emisji obligacji spodziewane jest pozyskanie kolejnych środków.

– Drogerie są bardzo atrakcyjnym obszarem handlu detalicznego, gdyż pozwalają na uzyskiwanie zdecydowanie wyższych marż niż w przypadku asortymentu spożywczego. Dlatego konsekwentnie realizujemy naszą strategię rozwoju, widząc, że to właśnie teraz jest dobry czas na inwestycje rozwojowe w naszej branży. Dlatego też wielu inwestorów jest zainteresowanych współpracą z nami, rozmowy trwają. Chodzi tu zarówno o fundusze private equity, jak również inwestorów branżowych – dodał prezes Kerdos.

Źródło: ISB news