SIAL Paris 2020

Wydarzenia

SIAL Paris 2020

27 kwietnia 2020

Edycja SIAL Paris 2020 odbywająca się w dniach 18-22 października, wprowadzi nową dynamikę rozpoczynając debaty wokół najważniejszych kwestii #OwnTheChange. 

W dobie globalnych przemian, transformacji i społecznej odpowiedzialności biznesu targi SIAL Paris pragną łączyć przedstawicieli branży spożywczej wokół najważniejszych wyzwań, które przed nią stoją. Człowiek zawsze będzie musiał jeść, jednak zmiany będą ogromne. Do 2030 r. liczba ludności świata wzrośnie z 7,6 do 8,6 miliarda. (Raport ONZ, 2017).

Znaczny wzrost populacji stawia przed profesjonalistami z sektora rolno-spożywczego ogromne wyzwania. Zapewnienie wystarczającej ilości jedzenia będzie wymagało innowacji, które będą musiały spełniać nowe paradygmaty: produkować więcej jednocześnie śmiecąc mniej, znaleźć alternatywne źródła dostaw, zapewnić większą przejrzystość.

Niezbędne jest inicjowanie i wzmacnianie nowych strategii, respektujących ochronę środowiska i człowieka. Dlatego Targi SIAL Paris zachęcają przedstawicieli sektora spożywczego do wzięcia odpowiedzialności za zmiany i do wspólnego tworzenia rozwiązań przyszłości.

– Podejście do jedzenia zmienia się i zmusza nas do podejmowania nowych wyborów. Istnieje silna potrzeba zdefiniowania na nowo podejścia do rolnictwa, przetwórstwa i dystrybucji produktów, aby dostarczyć konsumentom znaczących doznań. W ekipie targów SIAL myślimy, że wyniki biznesowe mają sens jedynie wówczas, gdy mają korzystny wpływ na nasze zdrowie, środowisko naturalne i społeczeństwo. Nasza rola polega na rozumieniu, analizie i rozwijaniu trendów w sektorze spożywczym oraz dostarczaniu naszym wystawcom i odwiedzającym narzędzi do tworzenia przyszłych rozwiązań – mówi Nicolas Trentesaux, dyrektor generalny SIAL Worldwide.