SGH uruchomi studia podyplomowe „Zarządzanie przedsiębiorstwem  w handlu detalicznym” dla partnerów i franczyzobiorców Grupy Eurocash

Aktualności

SGH uruchomi studia podyplomowe „Zarządzanie przedsiębiorstwem w handlu detalicznym” dla partnerów i franczyzobiorców Grupy Eurocash

06 czerwca 2017

Od października 2017 roku Szkoła Główna Handlowa uruchomi pierwszą edycję studiów podyplomowych „Zarządzanie przedsiębiorstwem w handlu detalicznym” dla klientów Grupy Eurocash. Wezmą w nich udział przedstawiciele sieci franczyzowych i partnerskich Grupy Eurocash oraz ich pracownicy –  łącznie 45 osób.  To pierwsze w  Polsce studia podyplomowe dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem detalicznym dedykowane przedsiębiorcom zrzeszonym w sieciach organizowanych przez Grupę Eurocash.

Grupa Eurocash od 2010 roku realizuje projekt Akademia Umiejętności Eurocash, dzięki której polskie niezależne sklepy detaliczne z całego kraju stają się coraz bardziej konkurencyjne mówi Agata Wrzecionowska-Dzierba, menadżer Akademii Umiejętności Eurocash. Akademia, w której od początku jej trwania wzięło udział ponad 30 000 osób, pokazała nam, że właściciele i pracownicy sklepów detalicznych chcą stawiać na rozwój swoich kompetencji zawodowych w bardzo szerokim zakresie. Dlatego też, zdecydowaliśmy się pójść o krok dalej. Chcemy promować ideę przedsiębiorczości, a także podkreślać fakt, że prowadzenie sklepu to zarządzanie przedsiębiorstwem. Dlatego gdy podejmujemy się tego zadania powinniśmy w pierwszej kolejności zdobyć odpowiednią wiedzę i szereg kompetencji dodaje Wrzecionowska-Dzierba.

Studia ruszają 13 października 2017 roku. Ich program będzie obejmować 166 godzin zajęć

w ramach 10 zjazdów. Rekrutacja na studia będzie zamknięta, a wszystkie 45 miejsc
w roku akademickim 2017/2018 zostanie przeznaczonych dla franczyzobiorców i partnerów Grupy, a także ich pracowników. By zostać uczestnikiem studiów należy posiadać tytuł licencjata, inżyniera lub magistra oraz mieć m.in. roczny staż pracy w przedsiębiorstwie handlowym. Wykładowcami będą profesorowie i profesjonaliści mający doświadczenie na rynku spożywczym.  Wśród nich znaleźli się m.in.: prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska (Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, SGH), prof. dr hab.  Anna Skowronek- Mielczarek (SGH), prof. dr hab. Henryk Mruk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), prof. SGH Agnieszka Sopińska, prof. dr hab. Bogdan Mróz (SGH), prof. SGH Barbara Bojewska, prof. dr hab. Jan Klimek (SGH), dr Jacek Lipiec (SGH), Jacek Santorski (psycholog, współtwórca i wykładowca Akademii Psychologii Przywództwa) oraz Marek Zuber (ekonomista, analityk rynkowy).

Kierunek Zarządzanie przedsiębiorstwem w handlu detalicznym” stworzony i realizowany przez SGH dla Grupy Eurocash to pierwsze tego typu studia w Polsce, które powstały dzięki współpracy uczelni wyższej i firmy z sektora FMCGmówi dr Marta Ziółkowska, kierownik studiów na SGH. Wykładowcami są profesorowie renomowanych uczelni oraz zewnętrzni eksperci z wieloletnim doświadczeniem na rynku spożywczym. W ramach studiów słuchacze będą zdobywać wiedzę w zakresie m.in.  zarządzania personelem, finansów przedsiębiorstwa, a także dowiedzą się czym jest strategia budująca wartość biznesu na rynku i jaka jest specyfika przedsiębiorstwa rodzinnego. Zastanawialiśmy się również w toku opracowywania programu studiów nad formą ich zaliczenia. Zrezygnowaliśmy z klasycznej pracy dyplomowej  na rzecz opracowania przez słuchacza biznes planu konkretnego przedsięwzięcia. Słuchacze, którzy z sukcesem zakończą studia podyplomowe otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz dyplom Akademii Umiejętności Eurocash – dodaje dr Marta Ziółkowska.

Patronat specjalny nad studiami podyplomowymi „Zarządzanie przedsiębiorstwem

w handlu detalicznym” w Szkole Głównej Handlowej objęła Polska Izba Handlu.

Akademia Umiejętności Eurocash to największy w Polsce kompleksowy program edukacyjno – szkoleniowy wspierający polskie niezależne sklepy detaliczne w ramach sieci franczyzowych

i partnerskich Grupy Eurocash. W jej ramach właściciele i pracownicy sklepów mają dostęp do nowoczesnej platformy e-learningowej, warsztatów i konferencji, dzięki którym mogą poszerzać swoją wiedzę z zakresu pracy i zarządzania sklepem spożywczym w oparciu o zmieniające się trendy konsumenckie. Od początku 2016 r. w warsztatach i konferencji w ramach Akademii wzięło udział ok. 11 000 właścicieli  i pracowników sklepów. Więcej informacji na www.akademiaeurocash.com.pl