SGH: Koniunktura w przemyśle w maju

Aktualności

SGH: Koniunktura w przemyśle w maju

16 czerwca 2020

  • #koniunktura
  • #SGH

Utrzymują się negatywne skutki pandemii w przemyśle przetwórczym. Tempo spadku wartości zarówno wskaźnika koniunktury jak i sald bilansowych zostało jednak zahamowane. W maju odnotowano miesięczne przyrosty ich wartości. Wciąż są one jednak niższe od wartości sprzed roku – wskazują analitycy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Ogólny wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym IRG IND zwiększył swoją wartość w ciągu miesiąca o 8,9 pkt., do poziomu -29,9 pkt. Jest jednak ona niższa od wartości sprzed roku o 29,5 pkt. Wzrost wartości wskaźnika odnotowano dla firm prywatnych i publicznych. Zwiększyły się również wartości sald odpowiedzi na pytania o wielkości produkcji, zamówień ogółem, zapasów i ogólnej kondycji gospodarki polskiej. Odnotowano spadki poziomów produkcji na eksport, zamówień eksportowych i zatrudnienia. Pogorszyła się sytuacja finansowa przedsiębiorstw. Wartości wszystkich sald (z wyjątkiem salda zapasów) pozostają ujemne i niższe od wartości sprzed roku. Najniższą (spośród wszystkich sald) wartość w tym badaniu, -88 pkt, ma saldo odpowiedzi na pytanie o ogólną kondycję gospodarki polskiej. W ciągu roku zmalała ona o 80,5 pkt. Przedsiębiorstwa są zgodne w ocenie stanu bieżącego, a przewidywania dot. rozwoju sytuacji w najbliższych miesiącach są pesymistyczne (salda prognostyczne mają wartości ujemne).

W przekroju według głównych grup produktowych najwyższą wartość wskaźnika koniunktury, -24,1 pkt, odnotowano dla przedsiębiorstw wytwarzających dobra inwestycyjne. W przekroju według wielkości firm najwyższą wartość wskaźnika, -19,3 pkt, odnotowano dla firm zatrudniających od 251 do 500 pracowników. W przekroju regionalnym najwyższą wartość, -20,3 pkt, wskaźnik przyjął dla makroregionu północnego.

Foto: bigstockphoto.com