SGH: Koniunktura w handlu w II kwartale 2024 r. poprawiła się

Aktualności

SGH: Koniunktura w handlu w II kwartale 2024 r. poprawiła się

06 czerwca 2024

Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (Instytut Rozwoju Gospodarczego, Szkoła Główna Handlowa) zwiększyła się w ciągu kwartału o 1,3 pkt i wynosi 3,3 pkt. Jest również wyższa od średniej dla drugich kwartałów z ostatnich dziesięciu lat (jest ona ujemna i wynosi -0,3 pkt), choć niższa od poziomu odnotowanego przed rokiem (8,8 pkt w II kwartale 2023 r.).

Pozytywnie oceniły swoją ogólną kondycję przedsiębiorstwa handlowe – wartość salda odpowiedzi na to pytanie wyniosła 17,7 pkt. Na obecną wartość salda złożyły się następujące odpowiedzi: 34,8% badanych przedsiębiorstw uznało ogólną swoją kondycję za dobrą, 48,1% ankietowanych za średnią, natomiast 17,1% za słabą. Optymistyczne pozostają również przewidywania dotyczące dalszego rozwoju ogólnej sytuacji ekonomicznej ankietowanych zakładów handlowych w kolejnych sześciu miesiącach.

O poprawie koniunktury informowały przedsiębiorstwa prowadzące działalność w dużych i średnich miejscowościach oraz na wsiach. To właśnie dla tych ostatnich zanotowano największy wzrost wartości wskaźnika. W badanym kwartale spadek koniunktury oraz ujemną wartość wskaźnika koniunktury odnotowano jedynie dla małych miejscowości.

Możliwości poprawy sytuacji przedsiębiorstw handlowych ograniczają następujące czynniki: rosnące koszty zatrudnienia pracowników, silna konkurencja i niedostateczny popyt. Handlowcom coraz bardziej daje się we znaki wysokie oprocentowanie kredytów.

OPRAC. NA PODSTAWIE:
KATARZYNA MAJCHRZAK, ŁUKASZ OLEJNIK
KONIUNKTURA W HANDLU – II KWARTAŁ 2024,
INSTYTUT ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA