SGH dla “PH”: Korzyści z przynależności do systemu franczyzowego w branży FMCG

Aktualności

SGH dla “PH”: Korzyści z przynależności do systemu franczyzowego w branży FMCG

15 marca 2024

Inwestycja we franczyzę sklepu spożywczego we współczesnych okolicznościach gospodarczych może być strategicznym posunięciem, które oferuje mnóstwo korzyści dla przedsiębiorców poszukujących stabilności i wzrostu. Oto kilka kluczowych ogólnych zalet, które sprawiają, że jest to kuszące przedsięwzięcie. Po pierwsze, branża ta oferuje stały popyt w porównaniu do innych branż, które odczuwają znaczne wahania rynkowe. Na ciągle zmieniającym się rynku zapotrzebowanie na artykuły spożywcze pozostaje relatywnie stałe. Niezależnie od sytuacji ekonomicznej, ludzie muszą kupować produkty niezbędne do codziennego życia. Stałość ta zapewnia stabilną bazę klientów, dzięki czemu branża spożywcza jest odporna na wahania rynkowe.

Po drugie, franczyza oferuje sprawdzony model biznesowy, który został już przetestowany i okazał się skuteczny. Ugruntowane franczyzy spożywcze często mają dobrze zdefiniowaną strukturę operacyjną, wydajne łańcuchy dostaw i rozpoznawalną markę. Zmniejsza to ryzyko związane z rozpoczynaniem działalności od zera, ponieważ wystarczy postępować zgodnie z wypróbowaną i przetestowaną formułą sukcesu. Od układu sklepu, zarządzania zapasami po strategie marketingowe i protokoły obsługi klienta, korzysta się z wiedzy oraz doświadczenia franczyzodawcy.

Bardzo istotne znaczenie ma również rozpoznawalność marki i zaufanie. Konsumenci mają tendencję do wierności względem uznanych marek, a franczyza niesie ze sobą wiarygodność znanej nazwy. Zaufanie to może znacząco wpłynąć na lojalność klientów, przyciągając stały napływ tych, którzy preferują niezawodność i jakość związaną z rozpoznawalną marką spożywczą… Dlatego wybierając dobrze znaną i renomowaną franczyzę, natychmiast korzysta się z istniejącej bazy klientów. Może to znacznie skrócić czas i wysiłek wymagany do budowania świadomości marki, pozwalając skupić się na innych aspektach prowadzenia działalności.

Franczyzodawcy oferują także wsparcie marketingowe i reklamowe. Mają oni zazwyczaj dedykowane zespoły, które opracowują krajowe lub regionalne kampanie promocyjne dla sieci jako całości. Franczyzobiorca może skorzystać z tego zbiorowego wysiłku, który pomaga przyciągnąć klientów do Twojego sklepu. Ponadto wielu dawców zapewnia materiały marketingowe i wskazówki, które pomagają skutecznie promować konkretną lokalizację w społeczności oraz budować strategię dla całego systemu. Warto zaznaczyć, iż marketing franczyzowy zapewnia spójność przekazu we wszystkich lokalizacjach. Przyczynia się ona do budowania tożsamości marki, wzmacniając propozycję wartości i budując zaufanie wśród konsumentów.

Ponadto franczyzobiorcy uzyskują dostęp do szablonów materiałów reklamowych w formie treści do wykorzystania w mediach społecznościowych. Usprawnia to proces marketingowy dla poszczególnych właścicieli. Koszty marketingu są często dzielone pomiędzy biorców i dawcę. Taki podział kosztów pomaga zmniejszyć obciążenie finansowe poszczególnych właścicieli i pozwala na bardziej solidne oraz skuteczne inicjatywy na tym polu. Dobrze prowadzony marketing stwarza możliwości wzajemnej reklamy między różnymi lokalizacjami. Skoordynowane promocje i współpraca mogą przyciągnąć szerszą bazę klientów i wygenerować zwiększony ruch dla wszystkich jednostek sieci.

W gałęzi spożywczej występują programy lojalnościowe dla klientów. Franczyzodawcy wdrażają i zarządzają nimi na poziomie systemowym. Pomaga to budować lojalność konsumentów we wszystkich lokalizacjach, zachęcając do ponawiania zakupów, wspierając poczucie wspólnoty wśród kupujących.

Istotnym elementem każdego systemu powinny być bogate programy szkoleniowe i profesjonalne wsparcie udzielane biorcom. Jest to element kluczowy dla osób rozpoczynających działalność w branży spożywczej bez wcześniejszego doświadczenia, ale także tych, którzy prowadzili niezależny sklep. Franczyzodawcy rozumieją, że ich sukces jest bezpośrednio powiązany z powodzeniem franczyzobiorców. W związku z tym zapewniają kompleksowe szkolenia i stałe wsparcie, aby pomóc w radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z prowadzeniem sklepu spożywczego. Może to obejmować wstępny kurs w zakresie operacji, zarządzania zapasami, rekrutacji personelu i nie tylko. Ponadto wielu dawców nieustannie wspomaga biorców poprzez regularne wizyty kontrolne, możliwości dalszego szkolenia personelu oraz dostęp do porad i wskazówek od osób prowadzących pokrewne placówki.

Warto zaznaczyć, iż we franczyzie uzyskuje się znaczne korzyści skali. Sieci spożywcze często korzystają z ekonomii skali przy zakupie zapasów. Masowa siła nabywcza pozwala na oszczędności kosztów, co wpływa na generowanie wyższej marży dla franczyzobiorców. Ta przewaga konkurencyjna ma kluczowe znaczenie dla utrzymania przystępnych cen i przyciągnięcia szerokiej bazy klientów. Prowadzenie działalności w ramach większej sieci franczyzowej może również zapewnić korzyści skali w zakresie kosztów. Na przykład, można uzyskać dostęp do niższych stawek ubezpieczeniowych, otrzymywać rabaty hurtowe na sprzęt lub technologię bądź korzystać ze wspólnych zasobów, takich jak scentralizowany łańcuch dystrybucji. Te oszczędności mogą przyczynić się do zwiększenia rentowności sklepu spożywczego.

Kolejną zaletą inwestowania we franczyzę sklepu spożywczego jest możliwość wykorzystania siły nabywczej dawcy. Będąc częścią większej sieci, można często negocjować lepsze oferty z dostawcami i uzyskać dostęp do obniżonych stawek na zapasy. Może to pomóc poprawić marże
i zwiększyć konkurencyjność firmy na rynku.

Franczyza jako model biznesu zapewnia także w tej branży zróżnicowane strumienie przychodów. Poza tradycyjną sprzedażą artykułów spożywczych, wiele franczyz dywersyfikuje swoje strumienie przychodów poprzez dodatkowe usługi, takie jak: art. garmażeryjne, piekarnie czy dania gotowe do spożycia. Ta różnorodność zwiększa rentowność i zaspokaja zmieniające się preferencje konsumentów.

W swej istocie funkcjonowania i implementacji franczyza zapewnia możliwość dostosowania się do lokalnych rynków. Będąc częścią systemu, właściciele sklepów mają często elastyczność w dostosowywaniu swojej oferty do preferencji klientów. Pomaga to w zaspokajaniu unikalnych potrzeb społeczności lokalnej i dostosowaniu oferty do wymogów demograficznych i ekonomicznych tutejszej populacji, wspierając tworzenie silniejszych więzi z klientami. Koncepcja budowy systemu zapewnia równowagę pomiędzy standardowymi operacjami a lokalnymi dostosowaniami rynkowymi.

Interesującym jest fakt, iż franczyza przynosi korzyści, ponieważ może wykorzystywać sprawdzone systemy i procedury operacyjne. Zazwyczaj dawcy zapewniają biorcom szczegółowe podręczniki i programy szkoleniowe, które obejmują wszystko, od kontroli jakości produktów po strategie marketingowe i reklamowe. Pomaga to franczyzobiorcom działać bardziej wydajnie i skutecznie, oszczędzając czas, a także zasoby, które w przeciwnym razie musiałyby zostać przeznaczone na opracowanie własnych systemów.

Obecnie systemy franczyzowe mocno integrują technologie na rzecz wydajności sieci. Wiele nowoczesnych franczyz spożywczych wykorzystuje ją w celu zwiększenia wydajności działalności operacyjnej i wzmacniania doświadczeń klienta. Począwszy od zamówień online i usług dostawy, aż po programy lojalnościowe i systemy zarządzania zapasami. Technologia może zapewnić przewagę konkurencyjną systemom i przyciągnąć klientów odnajdujących się w dzisiejszej erze cyfrowej.

Ważny element sklepów spożywczych stanowią możliwości zaangażowania społeczności. A mianowicie, lokalne sklepy są często postrzegane jako centra towarzyskie danej miejscowości, dzielnicy, regionu. Franczyzobiorcy mają zatem szansę zaangażować się w życie lokalnej społeczności poprzez udział w wydarzeniach, sponsoring i inne inicjatywy. To nie tylko buduje pozytywny wizerunek marki, ale także wzmacnia poczucie przynależności, przyciągające stałych klientów.

Franczyza przynosi także korzyści, ponieważ umożliwia dostęp do finansowania i jego pozyskanie staje się łatwiejsze niż w przypadku niezależnego biznesu. Wielu dawców utrzymuje relacje z bankami i innymi instytucjami, które oferują finansowanie specjalnie dla biorców. Może to pomóc franczyzobiorcy uzyskać kapitał potrzebny do rozpoczęcia lub rozszerzenia działalności.

Reasumując, inwestycja we franczyzę sklepu spożywczego może być satysfakcjonującym przedsięwzięciem dla przedsiębiorców, którzy chcą wejść do branży detalicznej lub dokonać konwersji istniejącego sklepu do franczyzy. Dzięki ugruntowanej rozpoznawalności marki, sprawdzonym modelom biznesowym, szkoleniom i wsparciu, sile zakupów hurtowych, pomocy marketingowej i ekonomii skali, franczyza oferuje szereg korzyści, które mogą zapewnić sukces na dzisiejszym konkurencyjnym rynku. Jednak, niezwykle ważne, aby dokładnie zbadać każdą konkretną ofertę systemu przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Należy wziąć pod uwagę przede wszystkie takie czynniki, jak ogólna kondycja systemu, osiągnięcia i opłacalność finansowa danej lokalizacji przy uwzględnieniu pakietu franczyzowego dawcy.

Dr Marta Ziółkowska