Sfinks podpisuje umowę z Eurocashem

Producenci

Sfinks podpisuje umowę z Eurocashem

02 grudnia 2020

Sfinks Polska i Eurocash zawarły umowę dotyczącą współpracy w zakresie dystrybucji gotowych produktów spożywczych produkowanych według receptur i pod markami spółki lub co do których posiada ona prawo do ich wykorzystania w taki sposób – podał Sfinks Polska.

„Na podstawie umowy produkty, w zakresie ich asortymentu uzgodnionego przez strony, będą sprzedawane przez Sfinks do EC celem ich dalszej odsprzedaży przez EC w ramach jego sieci dystrybucyjnej, co odbywać się będzie przy zachowaniu ustalonych przez strony zasad, w tym w szczególności w zakresie kanałów sprzedaży produktów. Produkty będą wytwarzane w zakładach produkcyjnych podwykonawców Sfinks według ściśle określonych norm i receptur emitenta” – możemy przeczytać w komunikacie.

Eurocash ma prawo wyłączności w zakresie dystrybucji produktów pod marką Sphinx w placówkach spożywczych należących do sieci sklepów detalicznych i spełniających określone w umowie warunki. Umowa nie przewiduje zobowiązania do dokonywania przez Eurocash zakupu produktów, ale w przypadku braku osiągnięcia wolumenu zakupów na poziomie 5 mln zł w okresie 12 miesięcy obowiązywania umowy wyłączność wygasa, podkreślono.

Umowa została zawarta na czas trzech lat, począwszy od złożenia przez Eurocash pierwszego zamówienia, z zastrzeżeniem, że okres pierwszych trzech miesięcy jej obowiązywania jest okresem pilotażowym współpracy i w tym czasie każda ze stron może ją rozwiązać bez podania przyczyny. Intencją Sfinks Polska jest wieloletnia współpraca w ramach umowy.

źródło: money.pl
oprac.: EW