Sejmowa komisja przyjęła poprawki w Konstytucji Biznesu

Aktualności

Sejmowa komisja przyjęła poprawki w Konstytucji Biznesu

Sejmowa nadzwyczajna komisja ds. deregulacji odniosła się pozytywnie do poprawek zaproponowanych przez Senat w Konstytucji Biznesu. Jedna z nich dotyczyła terminu wprowadzenia nowych przepisów.

Jedną z zaproponowanych przez Senat poprawek jest mające trwać 30 dni vacatio legis. Pierwotnie planowano wejście w życie ustawy 1 marca. Sejmowa komisja odniosła się pozytywnie do tej poprawki, podobnie jak do propozycji zakładającej, że biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw będzie mogło mieć siedzibę w innym mieście niż Warszawa.

Komisja pozytywnie zaopiniowała również zmiany w ustawie o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP. Tutaj Senat zaproponował poprawkę, która umożliwia wykonywanie działalności gospodarczej przez “członków rodzin osób zagranicznych” przebywających na terytorium Polski, “na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy”.

Foto: Pixabay