Sebastian Tomaszewski w zarządzie Pfeifer & Langen

Ludzie

Sebastian Tomaszewski w zarządzie Pfeifer & Langen

11 marca 2021

Nowym Członkiem Zarządu Pfeifer & Langen Polska S.A. został Sebastian Tomaszewski, który pracował już w firmie w latach 2010-16, kiedy odpowiadał za rozwój portfolio produktów jak i poszukiwanie nowych obszarów dystrybucji. Teraz będzie zajmował się też zarządzaniem produkcją uszlachetniającą i zakupami operacyjnymi, efektywnością przedsiębiorstwa, oraz logistyką.

Już dziś jesteśmy świadkami wielu zmian i przeobrażeń w firmie: wdrażamy nowoczesne metody zarządzania, aktywnie pozyskujemy wiedzę dostępną na rynku i zmieniamy strukturę organizacyjną. Jestem przekonany, że koncentracja na celach długofalowych i zrównoważonym rozwoju pozwoli na utrzymanie silnej pozycji Grupy P&L w Polsce, pomimo iż nasze otoczenie bardzo szybko się zmienia uważa nowy Członek Zarządu Pfeifer & Langen.

Sebastian Tomaszewski ukończył towaroznawstwo na poznańskiej Akademii Ekonomicznej a także Executive MBA na Nottingham Trent University. Przez kilkanaście lat pracował w firmie Dramers S.A. m.in. jako Dyrektor Handlowy i ds. Rozwoju Biznesu. Odpowiadał za opracowanie i realizację strategii handlowej i marketingowej na terenie ponad 60 krajów.