Salmonella w papryce mielonej

Aktualności

Salmonella w papryce mielonej

13 sierpnia 2020

  • #GIS
  • #Papryka
  • #salmonella

Jak poinformował Główny Inspektorat Sanitarny, w wyniku kontroli urzędowej przeprowadzonej w jednym z zakładów produkcyjnych i pobraniu próbek do badań laboratoryjnych stwierdzono obecność Salmonelli w dwóch z pięciu badanych próbek papryki słodkiej mielonej w opakowaniach 20 g oraz w jednej z pięciu badanych próbek papryki słodkiej w opakowaniach 25 kg, z której wyprodukowano ww. paprykę słodką mieloną. Jednocześnie GIS poinformował o działaniach podjętych przez firmę i organy urzędowej kontroli. Firma zabezpieczyła pozostałą w magazynie ilość produktu konfekcjonowanego w opakowaniach po 20 g oraz w opakowaniach zbiorczych dostawcy. Wszczęto także procedurę wycofywania produktu z obrotu handlowego. GIS przestrzega, że nie należy spożywać wskazanej w komunikacie partii produktu.