Prawo

Rząd zmieni zasady wyliczania zasiłków

13 marca 2014

Prawdopodobnie jeszcze w tym roku rząd zmieni zasady obliczania podstawy wymiaru zasiłku dla osób, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu, a podstawę wymiaru składek stanowi kwota zadeklarowana. W przypadku opłacania składki od wyższej niż najniższa podstawa wymiaru składek, podstawę wymiaru zasiłku stanowić będzie najniższa podstawa wymiaru składki – jeśli niezdolność do pracy powstała przed upływem pierwszego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego. Jeśli natomiast niezdolność do pracy powstanie później, to podstawę wymiaru stanowić będzie kwota najniższej podstawy wymiaru składki i suma stanowiąca 1/12 kwot nadwyżek (ponad najniższą podstawę) za każdy następny miesiąc ubezpieczenia.