Rynek truskawek w Polsce

Aktualności

Rynek truskawek w Polsce

12 lipca 2019

Truskawki są najpopularniejszymi owocami jagodowymi uprawianymi w Polsce. Skala produkcji tych owoców sprawia, że Polska jest zaliczana do grona czołowych producentów w Unii Europejskiej. W 2018 r. pod względem wolumenu produkcji nasz kraj zajmował drugie miejsce po Hiszpanii, a udział produkcji krajowych truskawek w produkcji unijnej wynosił 16%.

W Polsce dostępnych jest wiele odmian truskawek o zróżnicowanych terminach owocowania. Popularnymi odmianami wczesnymi i średniowczesnymi są m.in.: „Alba”, „Polka”, „Senga Sengana”. Powszechnie uprawianymi odmianami późnymi i bardzo późnymi są m.in.: „Perła”, „Malwina”, „Albion”. W ostatnich latach areał uprawy truskawek w Polsce kształtuje się na poziomie około 50 tys. ha, a zbiory w zależności od warunków pogodowych wynoszą 178–205 tys. ton. Uprawa truskawek charakteryzuje się wyraźną rejonizacją. Największe obszary uprawy są zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego (w 2018 r. – 36% ogólnokrajowej powierzchni uprawy truskawek). Do rejonu z intensywną uprawą tych owoców należy także województwo lubelskie – z 16% udziałem oraz świętokrzyskie – z 9% udziałem. Uprawa truskawek w Polsce prowadzona jest przede wszystkim w gospodarstwach małych (od 1 do 10 ha), których udział w łącznej liczbie gospodarstw uprawiających truskawki stanowi ponad 70%.

Znaczący wolumen zbiorów truskawek kierowany jest na eksport. W 2018 r. na eksport przeznaczono około 53% wolumenu truskawek zebranych w kraju. Na rynki zagraniczne sprzedawane są przede wszystkim truskawki w postaci mrożonej, a Polska zaliczana jest do największych globalnych ich eksporterów. W 2018 r. wolumen sprzedaży zagranicznej truskawek mrożonych wyniósł ponad 98 tys. ton. Truskawki mrożone były eksportowane przede wszystkim do Niemiec, Holandii i Francji. Znacznie mniejszy jest eksport truskawek świeżych. W 2018 r. wywieziono z Polski blisko 6 tys. ton tych owoców.

Ceny truskawek w kraju w czerwcu 2019 r. kształtowały się na wysokim poziomie. Sytuacja ta wynika z mniejszych zbiorów, na które wpłynęły niekorzystne warunki pogodowe – niedobory wilgoci w glebie wiosną i bardzo wysokie temperatury w okresie zbiorów wpływające na zbyt szybkie dojrzewanie owoców.

Źródło: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Foto: Pixabay