Rynek mleka w Polsce – stan i prognozy

Aktualności

Rynek mleka w Polsce – stan i prognozy

22 grudnia 2014

Jak szacuje GUS* produkcja mleka krajowego w Polsce w 2013 roku wyniosła 12,237 mld l i była o 0,5% mniejsza niż w roku 2012. W tym samym okresie ocenia się, że produkcja mleka w UE wyniosła 152,9 mln ton co stanowiło 0,5% wzrost do roku 2012. 

Prognozy na kończący się rok 2014 wskazują, że produkcja mleka w Polsce prawdopodobnie się zwiększy o 1,7% w stosunku do roku 2013 co stanowi wzrost o 12,4 mld l. Jest to pozytywny sygnał zwłaszcza, że w samej UE przewiduje się wzrost globalnej produkcji mleka o 1,5%. Co więcej szacuje się, że w roku 2015 tendencje wzrostowe utrzymają się, a produkcja mleka w całej UE może się zwiększyć o kolejne 1,6%. Dynamika wzrostu produkcji mleka w Polsce, utrzymując, że prognozy się sprawdzą, z pewnością przyniesie pozytywny skutek dla całej branży mleczarskiej w Polsce, a co za tym idzie rozwój gospodarczy kraju.

Przetwórstwo mleka

Branża mleczarska jako jeden z segmentów gospodarki rolnej w Polsce, posiada bardzo zróżnicowany asortyment produktów spożywczych. Na chwilę obecną oprócz płynnego mleka, wytwarzane są:

  t

 • napoje mleczne fermentowane (w tym jogurty);
 • t

 • śmietana i śmietanka;
 • t

 • mleko skondensowane oraz w proszku;
 • t

 • sery (w tym sery twarogowe, dojrzewające i inne);
 • t

 • sery topione;
 • t

 • masło i tłuszcze mleczne;
 • t

 • serwatka;
 • t

 • lody.

Rynek mleka stanowi jeden z ważniejszych sektorów rolnictwa w kraju. Ponadto ma on znaczący procent udziału w rynku mleka w UE.

W roku 2014 produkcja mleka płynnego przetworzonego wyniosła 101,0 tys. ton, co stanowi spadek o 10,5 tys. ton do roku 2013. Z kolei napojów mlecznych fermentowanych w tym samym roku wytworzono 101,1 tys. ton i jest to spadek o 1,1 tys. ton w porównaniu z rokiem 2013. Co więcej produkcja jogurtów w ramach ogólnej produkcji napojów fermentowanych wzrosła do poziomu 2,5 tys. ton. Pozostałe napoje mleczne w Polsce zostały wytworzone w liczbie 104,3 tys. ton, czyli o 8,5 tys. tony mniej niż w roku 2013.

Spożycie mleka

Spożycie artykułów mlecznych w Polsce w 2013 roku wykazało tendencję wzrostową. Ich konsumpcja wraz z mlekiem przeznaczonym na przetwory, wyniosła 193 l w przeliczeniu na mieszkańca.  Spożycie mleka na osobę do III kwartału 2013 roku wyniosło 30,15 l. Na podstawie danych GUS szacuje się, że na koniec roku 2014 może zostać zanotowany wzrost spożycia mleka na jednego mieszkańca o 1,5 %, co stanowi 198 l mleka na osobę.

* Źródło: Raport Rynku Mleka, stan i perspektywy, kwiecień 2014