Rynek magazynowy w III kwartale br.

Aktualności

Rynek magazynowy w III kwartale br.

15 listopada 2019

  • #powierzchnia magazynowa

Sektor magazynowy w Polsce odnotował kolejny dobry kwartał. W okresie od czerwca do września 2019 r. wynajętych zostało ponad 830 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej, z czego 56% stanowiły nowe umowy najmu. Oddano do użytku 990 tys. mkw., a w budowie pozostaje 1,85 mln mkw. – czytamy w raporcie „Rynek magazynowy w Polsce w 3 kwartale 2019 r.” przygotowanym przez ekspertów AXI IMMO.

Od początku roku wynajętych zostało 2,63 mln mkw., z czego 830 tys. mkw. przypadło na III kwartał 2019 r. 56% z całości popytu w III kw. stanowiły nowe umowy najmu i ekspansje. Zauważalna jest jednak tendencja spadkowa tego typu umów. Pięć głównych rynków magazynowych odpowiadało za 87% w całości popytu.

W strukturze popytu, podobnie jak w poprzednich kwartałach, pierwsze miejsce zajęli operatorzy logistyczni z udziałem na poziomie 42%. Na drugim miejscu znalazły się sieci handlowe i dystrybutorzy  – 17,5%, następnie firmy produkcyjne 9%.

Całkowita podaż nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce na koniec września 2019 r. przekroczyła 17,5 mln mkw. To rezultat oddania do użytkowania od początku roku blisko 2 mln mkw., z czego 990 tys. mkw. to inwestycje zakończone w III kw. br. Jest to wynik o 56% wyższy w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym.

Najwięcej nowej powierzchni A-klasowej deweloperzy dostarczyli na rynek w regionie Górnego Śląska, aż 368 tys. mkw. Następnie w Polsce Centralnej – 218 tys. mkw. i na Dolnym Śląsku 173 tys. mkw.

W ostatnim kwartale średni współczynnik powierzchni niewynajętej wzrósł o 1,2 p.p. i na koniec września 2019 r. wyniósł 6,2%. W kolejnych kwartałach możemy spodziewać się wzrostu dostępności powierzchni na większości rynków, ze względu na dużą liczbę inwestycji z udziałem części spekulacyjnej.

Stawki bazowe w ostatnim kwartale 2019 r. utrzymywały się na stabilnym poziomie, choć w wybranych lokalizacjach nadal widoczny jest trend wzrostowy związany z wyższymi kosztami zakupu gruntów i materiałów budowlanych. Z drugiej strony na wysoce konkurencyjnych rynkach, gdzie rośnie dostępność powierzchni, stawki wykazują delikatną tendencję spadkową.

Jak podaje „Rynek magazynowy w Polsce w 3 kwartale 2019”, wyniki rynkowe za trzy ostatnie kwartały bieżącego roku pokazują, że sektor magazynowy pozostaje w dobrej kondycji. Czas rekordów mamy za sobą, ale na koniec roku możemy spodziewać się, że popyt na powierzchnie magazynowe osiągnie dobry wynik, na poziomie przynajmniej 3,5 mln mkw.

Po stronie podaży będziemy obserwować rozwój nowych projektów w miastach średniej wielkości, gdzie poprawia się dostępność komunikacyjna, a jednocześnie potencjał znalezienia wykwalifikowanych pracowników jest wyższy niż w dużych ośrodkach logistycznych. Na swoją szansę czekają takie lokalizacje jak Olsztyn, Elbląg czy Radom.

Foto: Pixabay