Rynek cukru w warunkach Covid-19

Gospodarka

Rynek cukru w warunkach Covid-19

18 sierpnia 2020

Ceny cukru na świecie odbiły po spadkach w pierwszych tygodniach pandemii Covid-19. Indeks cen cukru FAO wzrósł w lipcu o 1,5% miesiąc do miesiąca i o 12,1% w porównaniu do maja. Wartość indeksu utrzymywała się jednak wciąż na poziomie niższym niż przed rokiem (-4,3% rok do roku) i o blisko 17% niższym niż przed pandemią (luty 2020 r.).

W kierunku wzrostów cen cukru oddziałuje poprawa notowań cenowych surowców energetycznych, w tym głównie ropy, po znaczących obniżkach w pierwszej połowie roku, a także perspektywa niższej, z uwagi na susze, produkcji cukru w Tajlandii (drugi na świecie eksporter cukru). Prognozy dla światowej produkcji cukru wciąż jednak wskazują na jej wyraźny wzrost, który nie pozwala oczekiwać podwyżek w kolejnych miesiącach. Negatywne dla cen cukru jest także wyraźne osłabienie się brazylijskiego reala.

Według IHS Markit, światowa produkcja cukru w sezonie 2020/2021 może zwiększyć się aż o 15,5 mln t r/r do 187,9 mln t, po spadku o 13,5 mln t r/r w sezonie 2019/2020. Tym samym byłby to drugi historycznie wynik wobec rekordowej produkcji (201,9 mln t) w sezonie 2017/2018. Źródłem wzrostu na świecie będzie wyraźnie większa produkcja cukru w Brazylii. Z uwagi na mniejsze zainteresowanie produkcją etanolu (Covid-19 i związany z nim spadek popytu na biokomponenty paliwowe), udział zużycia trzciny cukrowej do produkcji cukru u największego jego eksportera na świecie prawdopodobnie wyraźnie zwiększy się. Potwierdzać to mogą dane brazylijskiego stowarzyszenia producentów trzciny cukrowej UNICA, dotyczące pierwszych miesięcy sezonu 2020/2021. Według nich, od kwietnia do połowy lipca br. brazylijska produkcja cukru wzrosła łącznie o blisko 49% r/r, przy jednoczesnym spadku produkcji etanolu o 5,9% r/r.

Komisja Europejska w lipcu szacowała, że unijne (UE-27) zbiory buraków cukrowych w 2020 r. zmniejszą się o 1,2% r/r, jednak produkcja cukru może pozostać stabilna. Możliwy jest 4,2% wzrost produkcji buraków cukrowych w Polsce. GUS, w lipcowym szacunku zbiorów określił stan krajowych plantacji jako dobry. Dodatkowo IUNG, w br. nie stwierdził występowania suszy rolniczej w burakach cukrowych w czerwcu i lipcu (w analogicznym okresie w 2019 r. wystąpiła ona na 15,8% powierzchni gruntów ornych), co może uprawdopodabniać tezę o wzroście zbiorów. Niemniej, te uzależnione będą od dalszego przebiegu warunków produkcyjnych. Z drugiej strony, z uwagi na niekorzystne uwarunkowania, zmniejszyć się może produkcja buraków cukrowych we Francji (największy producent w Unii Europejskiej).

W kształtowaniu się cen cukru istotną rolę odgrywają również czynniki popytowe. Mimo odmrażania gospodarek, popyt w niektórych segmentach przetwórstwa spożywczego może być wciąż niski w warunkach recesji gospodarczej w 2020 r.

Źródło: Agro Nawigator PKO Banku Polskiego

Foto: Pixabay

oprac. P.Ł.