Różne okresy wypowiedzenia przy umowach na czas określony

Prawo

Różne okresy wypowiedzenia przy umowach na czas określony

05 maja 2014

Polska będzie musiała zróżnicować, zależnie od stażu pracy, okresy wypowiedzenia przy umowach na czas określony. Zgodnie bowiem z niedawnym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej obecne przepisy mają charakter dyskryminacyjny. TS UE stwierdził, że część przepisów polskiego Kodeksu pracy (głównie art. 33) jest niezgodna z unijną dyrektywą w sprawie zatrudnienia terminowego. W efekcie osoby pracujące na czas określony mają otrzymać uprawnienia, które do tej pory przysługiwały jedynie osobom zatrudnionym na stałe. Dotyczy to przede wszystkim okresu wypowiedzenia – dla osób zatrudnionych na czas określony są to tylko 2 tygodnie. Tymczasem w przypadku umów na czas nieokreślony okres wypowiedzenia (od 2 tygodni do 3 miesięcy) jest zależny od stażu pracy.