Rosną ceny żywności, a przez to inflacja

Aktualności

Rosną ceny żywności, a przez to inflacja

16 października 2017

W ciągu ostatniego roku inflacja wzrosła o 2,2%. Wpływ miały na to wzrost cen żywności i paliwa, a nie rosnący popyt.

GUS opublikował dane z których wynika, że roczna inflacja urosła o 2,2%. Rada Polityki Pieniężnej oczekiwała, że będzie to 2,5%.

Wzrost inflacji związany był głównie z drożejącą żywnością. Jej ceny poszły w górę o 5,3%. Drugim ważnym czynnikiem była zwyżka cen paliw o 3,6%.

Podwyżki cen tych grup mają duży wpływ nie tylko na polską gospodarkę. Wyższy wskaźnik inflacji zanotowano na Węgrzech i w Czechach.

Polska uzyskała taki sam wynik jak gospodarka Stanów Zjednoczonych.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Foto:pixabay