Rok stabilnych obrotów w E.Leclerc

Aktualności

Rok stabilnych obrotów w E.Leclerc

21 stycznia 2014

Mimo trudnej sytuacji gospodarczej, rosnącej konkurencji i niezbyt korzystnych nastrojów konsumenckich, w 2013 roku sieć handlowa E.Leclerc osiągnęła obroty na porównywalnym, co w roku ubiegłym poziomie, na takiej samej co w ubiegłym roku wielkości powierzchni sprzedaży. Całkowite obroty E.Leclerc w 2013 roku wyniosły 2, 749 mld złotych zaś w 2012 roku 2,771 mld złotych. Nieco niższa w stosunku do 2012 roku wartość obrotów ogółem spowodowana jest mniejszą, co do wartości niż w 2012 r. sprzedażą stacji paliw. Przy zwiększonym wolumenie sprzedaży paliw obroty były niższe z powodu mniejszego poziomu cen.

Satysfakcjonujący wobec istniejącej sytuacji rynkowej wynik, udało się osiągnąć miedzy innymi dzięki prowadzonym na szeroką skalę akcjom promocyjnym, inwestycjom w szkolenia pracowników a także w dynamiczny rozwój produktów marki własnej, które pod koniec 2013 roku osiągnęły poziom 10% całkowitego obrotu.

Pod koniec roku 2013 oddano do użytku jeden nowy market w Nowym Sączu, co wpłynęło na wzrost powierzchni handlowej sklepów do poziomu 137 tys. metrów kwadratowych. Polityka handlowa E.Leclerc oparta na konsekwentnie wdrażanej strategii stale poszerzanego asortymentu, tworzeniu nowych działów, przy jednoczesnym utrzymaniu niskich cen zaowocowała utrzymaniem a nawet nieznacznym wzrostem liczby klientów o ok. 0,5%.

Realizując ideę świadomego wspierania rozwoju lokalnych rynków E.Leclerc Polska kontynuuje zapoczątkowany w 2011 roku projekt „Producenci Lokalni”. Program pomaga lokalnym przedsiębiorcom nawiązywać współpracę z siecią oraz umieszczać swoje wyroby w ofercie supermarketu. Dzięki temu wielu z nich dostało szansę na zdobycie nowych odbiorców, mogło poszerzyć produkcję i zwiększyć zatrudnienie. Ubiegły rok pokazał rosnące zainteresowanie wyrobami lokalnych producentów wśród polskich konsumentów, którzy z przyjemnością sięgają po zdrowe, wysokiej jakości produkty, pochodzące ze znanych lokalnych źródeł.

Wspierając swoich partnerów w biznesie E.Leclerc nie zapomina o zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu. W ubiegłym roku E.Leclerc po raz kolejny zaangażował się w sprzedaż tzw. Dukatów Dobroci, w ramach realizowanej wspólnie z Polską Akcję Humanitarną i Mennicą Polską Akcji pod nazwą „Następny posiłek czeka na wydanie”. Dochód ze sprzedaży specjalnie na te okazję wybitych dukatów trafił do głodnych dzieci w Polsce i Afryce.

Odpowiedzialność społeczna to również działania proekologiczne. W 2013 roku w całej Polsce E.Leclerc skutecznie zrealizował projekt „Dbamy i mamy” Akcja miała na celu zaangażowanie społeczności lokalnych (szkół, samorządów, firm, osób prywatnych etc.) w sprzątanie terenów najbardziej zaśmieconych. Poprzez program „Dbamy i mamy” E.Leclerc chce nie tylko realnie uporządkować tereny, które tego wymagają, ale także zwrócić uwagę na potrzebę szukania rozwiązań dla rosnącego problemu zaśmiecenia.