Resort pracy szykuje nowe formy wsparcia dla bezrobotnych

Prawo

Resort pracy szykuje nowe formy wsparcia dla bezrobotnych

25 marca 2014

W przypadku zatrudnienia osób w wieku 50+ pracodawcy będą mogli liczyć na dofinansowanie do wynagrodzenia przez okres 12 miesięcy, natomiast w przypadku bezrobotnych, którzy ukończyli już 60 lat, wsparcie trwać ma przez 24 miesiące. Przewidziano również utworzenie Krajowego Funduszu Szkoleniowego, który zasilany będzie środkami z Funduszu Pracy. Środki na kształcenie i szkolenia będą dostępne m.in. dla osób z grupy wiekowej 45+. Wśród nowych form wsparcia są też m.in. granty na telepracę, świadczenia aktywizacyjne (dla osób, które wcześniej nie pracowały, ponieważ zajmowały się np. niepełnosprawnymi członkami rodziny) oraz preferencyjne pożyczki na stworzenie miejsca pracy albo rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Nowelizacja powinna wejść w życie w I połowie 2014 r.