Rekordowy rok dla producentów tytoniu

Aktualności

Rekordowy rok dla producentów tytoniu

Wartość eksportu wyrobów tytoniowych w poprzednim roku wyniosła 11,8 mld zł. Wynika to w dużej mierze z coraz większej liczby fabryk koncernów tytoniowych oraz skutecznej walki z szarą strefą.

W 2016 r. wartość eksportu wyniosła 8,9 mld zł, co oznacza wzrost w ciągu roku o około 30%. W poprzednim roku za granicę trafiło 240 mln kg tytoniu i wyrobów tytoniowych, wobec 189 mln kg rok wcześniej. Zwiększyła się także produkcja papierosów, do 203,8 mln sztuk. Polska ustępuje w Europie pod tym względem tylko Niemcom. Głównymi rynkami zbytu są Niemcy, Holandia oraz Włochy.

Wzrost eksportu spowodowany jest przenoszeniem przez koncerny tytoniowy produkcji do Polski. Sprzyja temu tańsza siła robocza, dobra jakość lokalnych surowców oraz coraz lepiej rozwinięta infrastruktura drogowa.

Lepszej koniunkturze na rynku sprzyjają również działania władz skutecznie walczących z szarą strefą. W poprzednim roku zamknięto 56 nielegalnych fabryk tytoniowych. Od kwietnia tego roku będzie też monitorowany drogowy przewóz towaru.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Foto: Pixabay