Rekordowe wyniki Henkla

Aktualności

Rekordowe wyniki Henkla

26 lutego 2018

  • #Henkel
  • #Wyniki finansowe

Henkel zamyka rok 2017 z dobrymi wynikami. Przychody ze sprzedaży po raz pierwszy przekroczyły barierę 20 mld euro, co oznacza wzrost o 7% w ujęciu nominalnym. Zyski spowodowały podtrzymanie celów finansowych na 2020 r.

W 2017 r. przychody ze sprzedaży firmy Henkel zwiększyły się o 7%, do poziomu 20,029 mld euro. Wahania kursów walut skutkowały obniżeniem przychodów ze sprzedaży o 2%. Transakcje przejęć i zbycia aktywów odpowiadały za 5,9% wzrostu przychodów. Sprzedaż w ujęciu organicznym, tj. bez uwzględnienia wpływu różnic kursowych oraz transakcji przejęć i zbycia aktywów, również znacznie wzrosła − o 3,1%.

Sektor Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) odnotował bardzo wysoki organiczny wzrost sprzedaży na poziomie 5%. Sektor Beauty Care (kosmetyki) wykazał wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym o 0,5%. W sektorze Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) odnotowano solidny, wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 2%.

– Do 2020 r. i w latach kolejnych Henkel będzie realizować ambitne cele: zapewnianie bardziej rentownego wzrostu, większe ukierunkowanie na klienta, innowacyjność, zdolność szybkiego przystosowania do zmiennych warunków rynkowych oraz pełna cyfryzacja procesów wewnętrznych i obsługi klienta – powiedział Hans Van Bylen, prezes zarządu Henkel.

W celu realizacji tych zamierzeń Henkel określił cztery strategiczne priorytety: stymulowanie wzrostu, przyspieszenie procesu cyfryzacji, zwiększenie sprawności oraz finansowanie wzrostu. W roku obrotowym 2017 osiągnięto istotny postęp w realizacji tych założeń.

Po przejęciu spółki Sun Products zintegrowany sektor Laundry & Home Care w Ameryce Północnej odnotował bardzo dobre wyniki za ubiegły rok. W 2017 r. Henkel dokonał także kilku innych korzystnych przejęć o łącznej wartości około 2 mld euro, które uzupełnią portfel podmiotów należących do grupy.

Wszystkie inicjatywy mające na celu finansowanie wzrostu są na dobrej drodze ku realizacji zakładanych celów – do 2020 r. mają one przyczynić się do wzrostu wydajności o ponad 500 mln euro rocznie.