Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupa Carlsberg za 2019 r.

Aktualności

Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupa Carlsberg za 2019 r.

07 lutego 2020

Grupa Carlsberg opublikowała Raport Zrównoważonego Rozwoju za rok 2019 i poinformowała o znacznych postępach w osiąganiu celów w ramach programu Together Towards ZERO, podkreślając znaczenie współpracy z lokalnymi partnerami i globalnymi ekspertami w całym łańcuchu wartości.

W 2019 r. Grupa Carlsberg osiągnęła 30% redukcję względnej emisji dwutlenku węgla w swoich browarach od 2015 r. (13% redukcji od 2018 r.). 56% energii elektrycznej wykorzystywanej w browarach Grupy pochodzi ze źródeł odnawialnych, a 5 lokalizacji jest całkowicie neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla. Grupa osiągnęła również 12% redukcję względnego zużycia wody od 2015 r. i ogłosiła ważną inwestycję w stację recyklingu wody w swoim duńskim browarze.

Najważniejsze osiągnięcia:

• Redukcja emisji dwutlenku węgla: 30% względnej i 25% bezwzględnej redukcji emisji dwutlenku węgla w browarach od 2015 r. Osiągnięto to poprzez stały program podnoszenia efektywności, wykorzystując 56% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i redukując zużycie węgla o 89% wagi od 2015 r.

• Dostawy elektryczne: 20 w pełni elektrycznych 26-tonowych ciężarówek będzie wykorzystywanych w 2020 r. przez szwajcarski browar Feldschlösschen należący do Grupy Carlsberg, w 15 centrach logistycznych browaru. Ta inicjatywa pokazuje, że ciężkie samochody elektryczne stały się rzeczywistością komercyjną i operacyjną.

• Innowacje w zakresie opakowań: wprowadzono innowacyjne rozwiązania opakowaniowe, w tym rozwiązanie Snap Pack dla multipacków redukujące użycie plastiku, pochodzącą z recyklingu folię termokurczliwą oraz pierwsze butelki PET pochodzące w 100% z recyklingu. Ponadto w ub. roku zaprezentowano 2 prototypy badawcze pierwszej na świecie „papierowej” butelki na piwo – Green Fibre Bottle, która powstaje we współpracy z Paboco.

• Efektywność wodna: zmniejszenie względnego zużycia wody o 12% od 2015 r. Grupa Carlsberg nawiązała także partnerstwo publiczno-prywatne, którego efektem jest inwestycja w browarze Fredericia w Danii w stację do recyklingu wody. Projekt pozwoli na zmniejszenie średniego zużycia wody z 2,9 hl/hl do 1,4 hl/hl, a zużycie energii spadnie o 10%.

• Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pracy: redukcja o 44% wskaźnika nieobecności w pracy z powodu wypadków od 2015 r., osiągnięta dzięki zaangażowaniu większej liczby osób w inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy.

• Wybór konsumenta: wzrost wolumenu piw bezalkoholowych o 38% od 2015 r. poprzez szerszy asortyment i wprowadzenie piwa bezalkoholowego w kegach.