Raport PRCH Retail Research Forum za II połowę 2018 r.

Aktualności

Raport PRCH Retail Research Forum za II połowę 2018 r.

Przyrost nowoczesnej powierzchni handlowej, wysoki poziom wynajmu, historycznie wysoka  aktywność inwestycyjna, niewielki spadek odwiedzalności oraz obrotów w obiektach handlowych a także utrzymanie tendencji do modernizacji i rozbudów oddanej wcześniej powierzchni – takie wnioski wypływają z podsumowania polskiego rynku retail w 2018 r., dokonanego i opublikowanego przez Polską Radę Centrów Handlowych w raporcie PRCH Retail Research Forum za II połowę 2018 r.

Na koniec 2018 roku na polskim rynku istniało ponad 12 mln mkw. powierzchni GLA (Gross Leasable Area), na którą składają się centra handlowe, parki handlowe i centra wyprzedażowe. W stosunku do roku poprzedniego zanotowano przyrost powierzchni handlowej o 3,5%. Jednak na przestrzeni ostatnich 5 lat wzrost zasobów handlowych w Polsce wyniósł 2,3 mln m kw.

Wskaźnik wolnej powierzchni handlowej wyniósł 3,1%, co świadczy o dobrej kondycji rynku i zainteresowaniu przedsiębiorców wynajmem lokali pod handel i usługi w polskich centrach i parkach handlowych poddanych analizie. Spośród badanych miast najwyższy udział pustostanów zarejestrowano w aglomeracjach wrocławskiej i łódzkiej, odpowiednio 4,4% i 4,2%. Najniższy – w aglomeracji szczecińskiej (0,9%), Olsztynie (1%) oraz w Toruniu (1,2%).

Nasycenie powierzchnią centrów handlowych dla całej Polski na koniec 2018 r. osiągnęło poziom 316 m kw./1000 mieszkańców. Jest to więc średni poziom tego wskaźnika dla krajów Unii Europejskiej. Przyrost powierzchni spowodował wzrost tej wartości w stosunku do końca 2017 r. o 9,8 m kw./ 1000 mieszkańców.

W roku 2018 nastąpił niewielki spadek średniej odwiedzalności wobec roku poprzedzającego. Średnia odwiedzalność centrum handlowego w ubiegłym roku wyniosła nieco ponad 370 tys. osób miesięcznie, co stanowi 4% mniej niż w roku 2017.

Średnie obroty generowane przez placówki handlowe i usługowe w analizowanych przez PRCH centrach handlowych, które wyniosły średnio 865 PLN netto /m kw. GLA, tak jak przypadku odwiedzalności,  zanotowały niewielki roczny spadek, tj. na poziomie 0,8 %. Mimo obniżki średniej wartości, w wielu kategoriach handlowych odnotowano wzrost lub brak zmian w stosunku do roku poprzedzającego.

Według danych pochodzących z PRCH Turnover Index oraz PRCH Footfall Trends Index, w okresie od marca do grudnia 2018 r. odnotowano 2% spadek średniej z obrotów na mkw. powierzchni GLA wobec roku 2017,  a także 4% spadek wskaźnika odwiedzalności.

Foto: Pixabay