Raport Dobrych Praktyk 2018 Carlsberg Polska

Aktualności

Raport Dobrych Praktyk 2018 Carlsberg Polska

29 marca 2019

Siedem dobrych praktyk z zakresu zrównoważonego rozwoju Carlsberg Polska zostało ujętych w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2018”. Raport już po raz 17. opublikowało Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Firma realizuje strategię zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg pn. Together Towards ZERO. Jej cele realizowane są zgodnie z misją Grupy, która opiera się na filozofii J.C. Jacobsena, założyciela Browaru Carlsberg: „Warzymy dla lepszego dziś i jutra”. Cele wyznaczono w czterech kluczowych dla Grupy Carlsberg obszarach: ograniczania emisji dwutlenku węgla, zrównoważonego gospodarowania wodą w browarach Carlsberga na świecie, odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu i budowania kultury zero wypadków. Są one zgodne z celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs), ustanowionymi w 2015 r.

W Raporcie Dobrych Praktyk 2018 znalazły się przykłady odpowiedzialnych działań Carlsberg Polska, odzwierciedlające realizację powyższych celów strategii, w podziale na 4 praktyki wieloletnie i 3 nowe.

Praktyki wieloletnie:

Kampania społeczna „Trzeźwo myślę” jest odpowiedzią na potrzebę edukacji nt. odpowiedzialnej konsumpcji i sprzedaży alkoholu. W ramach drugiej edycji akcji przeprowadzono badania nt. postaw konsumentów wobec alkoholu i asertywności, a także działania edukacyjne w mediach społecznościowych oraz kampanię displayową.

Zgodnie z celami Together Towards ZERO Grupa Carlsberg dąży do osiągnięcia w 2030 r. zerowego poziomu wypadkowości we wszystkich browarach Grupy. Wieloletnia praktyka „W kierunku kultury zero wypadków” odzwierciedla działania firmy w tym zakresie. W browarach prowadzi się stały monitoring potencjalnych zagrożeń i wdraża procedury podnoszące bezpieczeństwo.

Dwie kolejne praktyki wieloletnie to program „Zielone Biuro”, realizowany od 2010 r. i Kodeks Etyki i Postępowania, w oparciu o który Carlsberg Polska prowadzi swoją działalność. Celem „Zielonego Biura” jest podniesienie świadomości pracowników nt. odpowiedzialności za środowisko. Z kolei Kodeks Etyki pomaga chronić reputację odpowiedzialnej globalnej firmy browarniczej i wspiera realizację strategii biznesowej Grupy Carlsberg.

W raporcie znalazły się też trzy nowe praktyki:

Wolontariat pracowniczy – Carlsberg Polska umożliwia chętnym działania pro bono w różnych obszarach. Pracownicy aktywnie włączają się także w biegi charytatywne, np. Business Run. Z kolei od 2014 r. działa program grantowy INICJATYWY.

W ub. roku marka Okocim i Onet.pl przeprowadziły konkurs grantowy „Stypendium im. Jana Goetza”, zainspirowany filozofią marki opartą na zasadach założyciela Browaru Okocim, Jana Goetza – wielkiego filantropa. Projekt był związany z internetowym talk-show „18:45. Czas na zasady”, współtworzonym i sponsorowanym przez markę. Celem konkursu było wyłonienie i promowanie inicjatyw społecznych, takich jak działania na rzecz środowiska i aktywizacja lokalnych społeczności.

Ponadto, w raporcie została opublikowana praktyka pn. Zrównoważona logistyka w Carlsberg Polska, która także jest odpowiedzią na konieczność ograniczenia niekorzystnego wpływu na środowisko. W tym celu Carlsberg Polska podejmuje szereg modernizacji, m.in. optymalizację procesów logistycznych.