Raport CSR Kompanii Piwowarskiej wyróżniony

Kampanie

Raport CSR Kompanii Piwowarskiej wyróżniony

23 października 2019

„Raport zrównoważonego rozwoju. Nasz wkład w realizację Agendy 2030” Kompanii Piwowarskiej został wyróżniony w tegorocznej edycji prestiżowego konkursu „Raporty Społeczne”. Jury doceniło przystępną, skrótową formę zawierającą kluczowe informacje, walor edukacyjny oraz odważne zmierzenie się z trudnym tematem oddziaływania na otoczenie. To jedyne tegoroczne wyróżnienie dla zgłoszonych raportów społecznych.

Kompania Piwowarska już po raz ósmy została doceniona przez kapitułę konkursu za sposób raportowania swoich działań CSR. W tym roku do konkursu na najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu zgłoszono 45 materiałów, które jury nagradzało w pięciu kategoriach: raport zintegrowany, raport społeczny, nagroda jury dziennikarskiego, nagroda za raport organizacji pozabiznesowej, nagroda za najlepszy debiut. W dwóch ostatnich kategoriach nagród nie przyznano.

– W tym raporcie punktem wyjścia do przedstawienia naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju były cele ONZ. Realizując naszą strategię zrównoważonego rozwoju w obszarach: produkty i zdrowie; ludzie i społeczeństwo; środowisko naturalne, wypełniamy 13. z 17-tu celów „Agendy 2030” ONZ. Cieszy nas, że jury konkursu doceniło to, że te kompleksowe zagadnienia pokazujemy w prosty i czytelny sposób – komentuje Grzegorz Adamski, kierownik ds. public affairs i zrównoważonego rozwoju w Kompanii Piwowarskiej.

11. Raport CSR Kompanii Piwowarskiej prezentuje działania KP z 2018 r. mające realny wpływ na wypełnianie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Do wybranych z nich należą:

• W zakresie ochrony środowiska – jeden z najlepszych w branży wyników zużycia wody do produkcji piwa – 2,64 hl wody na 1 hl piwa w 2018 r. Stawia to firmę wśród liderów oszczędzania wody nie tylko w Polsce, ale i na świecie; poddawania recyclingowi 99,65% produktów ubocznych i odpadów; korzystanie w dużym stopniu (46%) z opakowań zwrotnych.

• W zakresie zapobiegania negatywnym zjawiskom związanym ze spożywaniem alkoholu i wypadkami drogowymi – 273 tys. osób zaangażowanych w programy odpowiedzialnościowe KP, m.in. Sprawdź Promile, w ramach którego 85 tys. osób przebadało się alkomatami; rozwój segmentu piw bezalkoholowych – wzrost sprzedaży piw tego rodzaju o 85%.

• W zakresie działań na rzecz zrównoważonych miast i społeczności – realizacja programu dla wspólnot lokalnych: LECHSTARTER, marki Lech. Firma przeznaczyła aż 1 mln zł na projekty zgłoszone przez społeczności lokalne w tym programie.