Raport CSR 2018 firmy P&G

Aktualności

Raport CSR 2018 firmy P&G

14 listopada 2018

W opublikowanym raporcie Citizenship Report za rok 2018 P&G wskazuje na działania, które przeprowadził ostatnio, jako motor napędowy wysiłków na rzecz dobra i rozwoju. Spółka Procter & Gamble dopisuje kolejne rozdziały do swojej historii pozytywnego oddziaływania na świat.

Spółka poczyniła postępy we wszystkich priorytetowych obszarach swoich działań społecznych. Główne punkty Raportu obejmują:

• Działania społeczne. W tym roku spółka świętowała osiągniecie kamienia milowego w rozwoju swojego programu na rzecz bezpiecznej wody pitnej dla dzieci – najbardziej potrzebującym przekazano już 14 mld litrów czystej wody pitnej. Marki P&G odegrały istotną rolę w działaniach na rzecz pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, w tym huraganów Harvey, Irma, Maria i Florence. W ramach programu Tide Loads of Hope wyprano ponad 3800 partii ubrań, co przyczyniło się do przywrócenia normalności na obszarach dotkniętych klęskami.

• Akceptacja różnorodności i integracja. Spółka P&G zainicjowała ważne debaty na temat równości dzięki dwóm nagradzanym filmom: “The Talk” (Rozmowa) traktującego o uprzedzeniach rasowych i “The Words Matter” (Słowa są ważne) na temat integracji społecznej osób LGBT+. Marki P&G stworzyły szereg kampanii reklamowych tworzących pozytywny obraz różnorodności w rodzinach i wśród pojedynczych osób. W ramach swojej polityki wewnętrznej spółka wprowadziła dodatkowe udogodnienia w swojej polityce urlopów rodzicielskich w ramach programu Flex@Work.

• Równość płci. Jako lider publicznej debaty na tematy związane z równością płci, P&G przygotował pobudzającą do refleksji wystawę: „Women at Work: Myth vs. Reality” (Kobiety przy pracy: prawdy i mity). Kontestuje on przestarzałe sposoby myślenia na temat pracy kobiet. Nawiązano także współpracę z Sesame Workshop, twórcami „Ulicy sezamkowej” i muppetów, aby promować nowe podejście do ról płciowych wśród dziewcząt i chłopców z całego świata. Uruchomiono również szereg nowych kampanii reklamowych naszych marek, które kładą nacisk na równość w zakresie wypowiadania się i reprezentacji we wszystkich społecznościach.

• Ochrona środowiska. W kwietniu spółka ogłosiła ambitne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju do roku 2030. Po spełnieniu wielu spośród celów przewidzianych do roku 2020 w odniesieniu do klimatu, wody i odpadów, P&G opracowała nową strategię o nazwie P&G Ambition 2030. Dotyczy ona obszarów, w których można zrobić najwięcej dobrego – marek, łańcucha dostaw, społeczeństwa i pracowników. Ponadto P&G ponownie skupia uwagę na walce z problemem odpadów z tworzyw sztucznych. Wiele z jej marek intensyfikuje działania w kierunku zwiększenia możliwości recyklingu opakowań i powszechniejszego wykorzystania w ich produkcji surowców pochodzących z odzysku.