Przedsiębiorcy zapłacą daninę solidarnościową

Aktualności

Przedsiębiorcy zapłacą daninę solidarnościową

Danina solidarnościowa nie będzie zasilana wyłącznie z kieszeni grupy kilkudziesięciu tysięcy najbogatszych Polaków. Pieniądze pójdą z Funduszu Pracy, na który składają się wszyscy przedsiębiorcy. Według opublikowanego przez Ministerstwo Finansów projektu ustawy na nowy fundusz pomocy osobom niepełnosprawnym zostanie odprowadzone 0,15 proc. podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy.

Sama danina, będąca de facto nowym progiem podatkowym PIT, nie wystarczy bowiem na spełnienie obietnic rządu dotyczących pomocy niepełnosprawnym. Okazuje się, że źródłem jego przychodów będą przede wszystkim obowiązkowe składki, wyodrębnione z już płaconych przez przedsiębiorców składek na Fundusz Pracy. Składka na nowy fundusz będzie wynosić 0,15 proc. podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy. Do tego dojdzie danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych, w większości osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Ci podatnicy, którzy w roku podatkowym uzyskają dochód w wysokości ponad 1 mln zł, będą obowiązani do zapłaty daniny solidarnościowej w wysokości 4 proc. od nadwyżki ponad tę kwotę.

Zgodnie z projektem, środki z nowego funduszu mają być przeznaczone m.in. na wsparcie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych, na zadania związane z promowaniem i wzmacnianiem systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań dotyczących rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Źródło: Pracodawcy RP

Foto: Pixabay