Przechowywanie dokumentacji podatkowej i ksiąg

Prawo

Przechowywanie dokumentacji podatkowej i ksiąg

Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) podatnicy są zobowiązani do przechowywania ksiąg oraz związanych z ich prowadzeniem dokumentów do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, którego dotyczą. Analogiczne zasady należy zastosować do przechowywania rachunków, co wynika z dyspozycji przepisu art. 88 ustawy Ordynacja podatkowa. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Okres przedawnienia zobowiązania podatkowego może być w wyniku przerywania lub zawieszenia przedłużany, co jednocześnie spowoduje wydłużenie okresu przechowywania ksiąg podatkowych.