Prosta Spółka Akcyjna – kolejne ułatwienie dla przedsiębiorców

Aktualności

Prosta Spółka Akcyjna – kolejne ułatwienie dla przedsiębiorców

04 lipca 2019

  • #Prosta Spółka Akcyjna

Dualizm w strukturze spółek kapitałowych wkrótce zostanie przełamany. Projekt ustawy wprowadzający Prostą Spółkę Akcyjną (P.S.A.), z której od marca 2020 r. korzystać będą mogli przedsiębiorcy jest już w Sejmie na ostatniej prostej. Obecnie chcąc prowadzić działalność w ramach spółki kapitałowej inwestorzy mają do dyspozycji spółkę z o.o. oraz Spółkę Akcyjną. Czy wobec tego potrzebne jest wprowadzenie nowej formy organizacyjnej? Co się zmieni? Czy P.S.A. na dobre zadomowi się w polskim systemie prawnym?

Ministerstwo Rozwoju w ramach przygotowanego pakietu „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”, zaproponowało wprowadzenie P.S.A. do Kodeksu Spółek Handlowych. – Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Prosta Spółka Akcyjna (P.S.A.) łączyć ma cechy spółki z o.o. warunkujące jej stosunkowo proste oraz mało kosztowne założenie, funkcjonowanie oraz likwidację z zaletami, które niesie za sobą spółka akcyjna – wskazuje Maciej Wisławski, Senior Associate w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy. – Jako jej główne cechy wskazuje się m.in. brak barier wejścia, łatwiejsze dysponowanie środkami – brak „zamrożonego” kapitału zakładowego, nieskomplikowaną i elastyczną strukturę organów czy też brak statusu spółki publicznej i związanych z tym restrykcyjnych obowiązków – dodaje. 

Szereg zalet oraz korzyści, jakie dla przedsiębiorców niosła będzie nowa ustawa, nie jest w stanie przyćmić umiarkowanie optymistycznych nastrojów inwestorów, którzy wskazują, iż wiele ze wskazanych przez Ministerstwo atutów brzmi znajomo.

– Przedsiębiorcy zwracają uwagę, że proponowane rozwiązania znajdują obecnie zastosowanie w innych formach organizacyjnych. Dla przykładu – szybka rejestracja elektroniczna w 24 godziny dostępna jest obecnie przy zakładaniu sp. z o. o. Podobna sytuacja rysuje się w przypadku braku statusu spółki publicznej, który posiadać będzie P.S.A. Spółka Akcyjna przecież może, lecz nie musi, być notowana na giełdzie – wyjaśnia Maciej Wisławski, Senior Associate w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy. – W obliczu tych informacji zauważyć można, że proponowana hybryda nie zawiera tak wielu nowych rozwiązań upraszczających działanie – dodaje.

Foto: Pixabay