Program opieki medycznej z dofinansowaniem przez GK SPECJAŁ

Detal/Hurt

Program opieki medycznej z dofinansowaniem przez GK SPECJAŁ

15 kwietnia 2020

  • #GK Specjał
  • #opieka medyczna

W GK SPECJAŁ został uruchomiony projektu prywatnych usług medycznych w PZU ŻYCIE z dofinansowaniem przez pracodawcę. To kolejny program wprowadzony z myślą o pracownikach.

Ubezpieczenie zdrowotne daje poczucie bezpieczeństwa szczególnie w tym trudnym czasie. „To dla nas priorytet” – mówi prezes zarządu GK SPECJAŁ Krzysztof Tokarz, dla którego najważniejszym ogniwem w firmie są ludzie.

W zależności od wybranego zakresu, opieka medyczna to gwarancja skorzystania z porad lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych oraz lekarzy specjalistów w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych. Dostęp do lekarzy specjalistów jest bezpłatny, nieograniczony, bez konieczności posiadania skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Pracownikom, którzy przystąpili do programu PZU zapewnia dostęp do ponad 2500 placówek medycznych na terenie całej Polski. Dodatkowo każdy ubezpieczony ma możliwość skorzystania z tzw. „refundacjiczyli zwrotu kosztów świadczeń zrealizowanych poza siecią placówek medycznych PZU do wysokości zgodnej ze szczegółowym cennikiem przedstawionym przez PZU.

Program został uruchomiony na początku marca 2020 r, a w chwili obecnej korzysta z niego około 750 pracowników i członków rodzin.