Program Operations Management Trainee w Jeronimo Martins

Aktualności

Program Operations Management Trainee w Jeronimo Martins

28 lutego 2020

  • #Biedronka
  • #Jeronimo Martins

Dyrektor generalny sieci Biedronka ukończył program stażowy Management Trainee. W czasie swojej kariery przeszedł od pracy w sklepie do koordynowania największej prywatnej firmy w Polsce. Teraz Jeronimo Martins czeka na kolejnych młodych zdolnych, którzy wezmą udział w programie Operations Management Trainee. Jego uczestnicy mają szansę poznać branżę detaliczną, a w przyszłości objąć stanowiska menedżerskie w firmie.

– Operations Management Trainee to program menedżerski, do którego co roku zapraszamy kilkunastu najzdolniejszych i najambitniejszych młodych ludzi. Wybrani kandydaci jako pełnoprawni pracownicy dołączają do Grupy Jeronimo Martins. W niej, pod okiem doświadczonych menedżerów, zdobywają kluczową wiedzę biznesową i rozwijają praktyczne umiejętności oraz kompetencje liderskie. O skuteczności kształcenia menedżerów świadczy fakt, że zarówno CEO sieci Biedronka, jak i wielu dyrektorów w naszej firmie są absolwentami programu menedżerskiego – mówi Agnieszka Chojnacka-Moroz, Dyrektor EB, rekrutacji i rozwoju kadry menedżerskiej w Jeronimo Martins Polska

Kolejna odsłona programu menedżerskiego Operations Management Trainee ruszy we wrześniu 2020 roku. Jego uczestnicy początkowy etap spędzą w Polsce i Portugalii, wdrażając i zaznajamiając się z organizacją i filozofią pracy Jeronimo Martins oraz poznając specyfikę branży retail i polskiego rynku. Przez kolejnych siedem miesięcy będą pracować bezpośrednio w sklepach Biedronka. Uczestnicy programu wezmą również udział w miesięcznym shadowingu, podczas którego będą towarzyszyć w codziennej pracy regionalnym menedżerom sprzedaży. W ten sposób stopniowo zdobywać będą kompetencje menedżerskie.

Po zakończeniu rocznego programu Operations Management Trainee jego uczestnicy będą kontynuować karierę w strukturach Jeronimo Martins, wybierając – w zależności od ich kompetencji, profilu i aktualnych potrzeb biznesowych firmy – jedną z następujących ścieżek rozwoju: operacyjną, logistyczną, zarządzania łańcuchem dostaw i zakupów. Po dwóch latach od rozpoczęcia pracy uczestnicy, po pozytywnej ocenie efektów ich pracy, otrzymają awans na stanowisko młodszego menedżera.

W programie mogą wziąć udział studenci ostatniego roku studiów magisterskich dowolnych kierunków lub absolwenci dwa lata po studiach, którzy mogą pochwalić się dwuletnim doświadczeniem zawodowym lub zdobytym w trakcie studiów, podczas staży, praktyk, wolontariatu lub działalności w organizacjach studenckich. Kandydaci powinni znać język polski i angielski na poziomie co najmniej B2 oraz posiadać prawo jazdy. Wymagana jest również dyspozycyjność w pełnym wymiarze godzin przez rok od września 2020 roku oraz mobilność i gotowość do zmiany miejsca zamieszkania i podróżowania w trakcie programu.