Program CzekoSprawni – OzN integralnym elementem pracowniczej Mieszanki Wedlowskiej

Aktualności

Program CzekoSprawni – OzN integralnym elementem pracowniczej Mieszanki Wedlowskiej

29 listopada 2023

Wedel od 2021 roku rozwija program dedykowany zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami (OzN), stawiając na ich kompetencje i profesjonalne doświadczenie. To odpowiedź na bieżące potrzeby organizacji, zarówno pod kątem tworzenia różnorodnego i włączającego środowiska pracy, jak i możliwość wykorzystania ogromnego potencjału grupy, stanowiącej w Polsce 19,1% aktywnych zawodowo osób[1]. W ciągu dwóch lat istnienia programu wskaźnik zatrudnienia OzN wzrósł z 0,85% do 5,79%. Było to możliwe dzięki szeregowi działań edukacyjno-komunikacyjnych kierowanych zarówno do pracowników firmy, jak i potencjalnych kandydatów i innych pracodawców.

Jak wskazuje raport przygotowany na zlecenie Wedla[2], zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami jest trzecim co do ważności aspektem różnorodności dla kandydatów i kandydatek wchodzących i obecnych na rynku pracy. Innym ważnym wnioskiem jest to, że co drugi badany zwróci na nią uwagę, wybierając miejsce pracy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kandydatów oraz świadomie budując różnorodne miejsce pracy, Wedel od 2021 roku realizuje program CzekoSprawni, który ukierunkowany jest na: zwiększenie zatrudnienia OzN w organizacji, edukację pracowników i kandydatów, a także dzielenie się dobrymi praktykami ze światem biznesu

– Od startu programu zwiększyliśmy zatrudnienie OzN w naszej organizacji z 0,85% do 5,79%[3] a wraz z nim budujemy coraz większą świadomość korzyści z aktywizacji – zarówno dla samych pracowników jak i ich przełożonych i współpracujących zespołów. Jest to możliwe dzięki wewnętrznym działaniom edukacyjnym m.in. cyklowi artykułów pt. “CzekoSprawni są wśród nas” w firmowym newsletterze, w którym skupiliśmy się na wyzwaniach związanych z niepełnosprawnościami niewidocznymi wiedząc, że stanowią one znaczną liczbę (nawet 62%) wszystkich niepełnosprawności[4]. Ważnym elementem programu jest wymiana doświadczeń zespołów mających na pokładzie pracownika z niepełnosprawnością z tymi, którzy dopiero rozważają dołączenie do programu – przyznaje Aleksandra Kusz vel Sobczuk, Kierowniczka Komunikacji Korporacyjnej i ESG w filmie Wedel, zatrudniająca w swoim zespole pracownika z niepełnosprawnością.

Wskazówki dla kandydatów i nie tylko

W tym roku Wedel wspólnie z Fundacją Aktywizacja przygotował cykl krótkich filmików pod hasłem #AktywizujeMYRekrutujeMY mający na celu nie tylko dzielenie się dobrymi praktykami z innymi organizacjami, ale przede wszystkim edukację kandydatów i kandydatek w zakresie tworzenia dobrego CV, jak efektywnego poszukiwania pracy oraz właściwego przygotowania do rozmowy rekrutacyjnej. Wszystkie dotychczas opublikowane materiały można znaleźć na kanale YouTube firmy Wedel, a część z nich znalazła się również na dedykowanej programowi podzakładce CzekoSprawni na stronie www.wedel.pl

Jak wynika z wewnętrznych danych firmy, ok. 80% rekrutacji prowadzonych jest w wersji on-line. Dlatego z myślą o kandydatach i kandydatkach oraz pracownikach z niepełnosprawnościami, którzy zatrudniani są w formie telepracy, Wedel przygotował film w formie spaceru po swoim biurze (i nie tylko). Przyszli pracownicy mogą obejrzeć go na stronie w zakładce Kariera i poznać wirtualnie słodkie, firmowe wnętrza.

– Praca zdalna dla wielu osób z niepełnosprawnościami, które z przyczyn zdrowotnych mają wyzwania związane z mobilnością jest jedyną szansą na podjęcie zatrudnienia. Ma ona jednak swoje mankamenty, a jednym z nich jest ograniczona możliwość budowania i utrzymywania relacji ze współpracownikami czy fizycznej obecności w biurze. Wirtualny spacer daje więc możliwość obejrzenia firmowych przestrzeni tym, którzy nie są wstanie do nich osobiście dotrzeć. Doskonale pamiętam swój pierwszy dzień w biurze, wszystko było ciekawe i ekscytujące, a najbardziej fakt, że byłam na miejscu i mogłam na żywo spotkać się z osobami, które wcześniej widywałam tylko na ekranie komputera. Wedlowska fabryka to legendarne miejsce na mapie stolicy, a unoszący się wokół niej zapach produkowanej czekolady, tylko podsyca wrażenia. Bardzo zależało nam na tym, aby każda zainteresowana osoba bez względu na swoje ograniczenia mogła zobaczyć, jak wygląda ono od środka – opowiada Iga Jendrych, Młodsza Specjalistka Komunikacji i ESG w firmie Wedel.

Partnerstwo Wedla w Inclu(vi)sion – inicjatywy Fundacji Aktywizacja

Jako otwarty i odpowiedzialny pracodawca, kontynuując współpracę z Fundacją Aktywizacja, Wedel wszedł w partnerstwo w ramach Inclu(vi)sion, gdzie wspólnie z innymi organizacjami chce tworzyć otwarty rynek pracy dla OzN. Jest to partnerstwo międzysektorowe – biznesu, organizacji pozarządowych oraz instytucji rządowych, które ma stworzyć jego partnerom możliwości działania w różnych obszarach oraz ułatwić skuteczne wprowadzanie rozwiązań, mających na celu podnoszenie inkluzywności polskiego rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami.

– Prowadząc program CzekoSprawni dla Wedla jest to naturalne miejsce, w którym powinniśmy być, dzielić się doświadczeniami i inspirować się praktykami innych organizacji. Głęboko wierzymy, że taka wymiana i współpraca przyniesie pozytywne zmiany dla OzN – podkreśla Aleksandra Kusz vel Sobczuk, Kierowniczka Komunikacji Korporacyjnej i ESG w Wedlu.

Szkolenia na start

Firma edukuje nie tylko zespoły, do których dołączają osoby z niepełnosprawnościami (przed rozpoczęciem pracy przez OzN) – pozom przeszkolenia ich wynosi 100%, ale również wszystkich nowych pracowników w ramach szkolenia onboardingowego. Podczas szkolenia mogą oni zadać nurtujące ich pytania czy rozwiać wątpliwości, ale przede wszystkim zdobyć niezbędną wiedzę nt. niepełnosprawności oraz savoir-vivre wobec OzN czy współpracy z nimi. Budowanie świadomości i akceptacji od pierwszych, stawianych przez pracownika kroków w firmie jest ważnym elementem wzmacniania kultury różnorodności i inkluzyjności w Wedlu.

Co na przyszłość?

Patrząc na sukcesywny rozwój programu CzekoSprawni i jego odbiór w organizacji (i nie tylko), Wedel kontynuuje drogę ku zwiększaniu inkluzywności i zamierza czerpać z potencjału OzN w ramach swojej pracowniczej Mieszanki Wedlowskiej, ponieważ RÓŻNI = RÓWNI.

[1] Zmienia(My) Co wpływa na gotowość do podjęcia zatrudnienia wśród niepracujących osób z niepełnosprawnościami?, Fundacja Aktywizacja, 2023.

[2] Różnorodność i włączanie w organizacjach oczami pracowników i kandydatów do pracy, Wedel, 2023.

[3] W przeliczeniu na etaty.

[4] Disabilities and Inclusion, Center for Talent Innovation, 2016, Coqual.