Producenci wody i napojów „Działają z imPETem!”

Aktualności

Producenci wody i napojów „Działają z imPETem!”

14 maja 2018

  • #Działaj z imPETem
  • #recykling

Czterech producentów wody i napojów: Coca-Cola HBC Polska, Nestlé Polska Oddział Nestlé Waters, Pepsi-Cola General Bottlers Poland oraz Żywiec Zdrój rozpoczęło pionierski projekt ponad podziałami, „Działaj z imPETem!”, ukierunkowany na zwiększenie ilości zbieranych i poddawanych recyklingowi butelek PET. Przedsięwzięcie obejmuje m.in. działania edukacyjne i jest realizowane przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A.

Rocznie Polacy zużywają ok. 650 tysięcy ton plastikowych opakowań. Aż 30% z nich (200 tys. ton) stanowią butelki PET, powszechnie użytkowane w gospodarstwach domowych. Do recyklingu przekazywanych jest niespełna 80 tys. ton zużywanych butelek (40%), natomiast pozostałe trafiają na składowiska lub do spalenia. Tymczasem, PET to doskonałe tworzywo do przetworzenia.

Realizując swoje dobrowolne zobowiązania środowiskowe, czterech wiodących producentów wody i napojów w butelkach PET: Coca-Cola HBC Polska, Nestlé Polska Oddział Nestlé Waters, Pepsi-Cola General Bottlers Poland oraz Żywiec Zdrój zainicjowało projekt „Działaj z imPETem!”, ukierunkowany na zwiększenie recyklingu i odzysku tych opakowań. Organizatorem i koordynatorem przedsięwzięcia jest Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A., a partnerami podmioty gospodarujące odpadami w gminach. Projekt realizowany będzie m.in. poprzez działania edukacyjne prowadzone w wybranych lokalizacjach na terenie kraju. W rezultacie podejmowanych działań inicjatorzy projektu zapewnią odzysk i recykling wprowadzanych na rynek opakowań z tworzyw sztucznych na poziomie przewyższającym ich zobowiązania prawne.

Celem działań edukacyjnych jest upowszechnianie wśród mieszkańców prawidłowych zasad segregowania odpadów typu butelka PET, by jak najwięcej z nich dostawało drugie życie, a nie trafiało np. do przydomowych pieców, zatruwając atmosferę.

W ramach projektu, mieszkańcy dowiedzą się jakie korzyści przynosi prawidłowa segregacja odpadów i jaki jest jej sens. Działania edukacyjne prowadzone będą w wybranych regionach przy współpracy z podmiotami gospodarującymi odpadami.

W drugiej połowie roku planowane są także działania skierowane bezpośrednio do szkół, mające na celu zainteresowanie dzieci tematem recyklingu. Kształtowanie prawidłowych nawyków i postaw od dziecięcych lat skutkuje większą świadomością ekologiczną w przyszłości. Właśnie z myślą o najmłodszych powstała edukacyjna aplikacja „Działaj z imPETem!”. Z aplikacji dzieci dowiedzą się m.in. do którego pojemnika wrzucać należy butelki, a tym samym jak je odpowiednio przygotować do wyrzucenia. Przekonają się także o tym, co może powstać po recyklingu tych opakowań.