Producenci napojów apelują o zmiany w systemie kaucyjnym

Aktualności

Producenci napojów apelują o zmiany w systemie kaucyjnym

30 stycznia 2024

“Branża napojowa apeluje do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o pilne i fundamentalne zmiany w ustawie regulującej system kaucyjny w Polsce” – czytamy w komunikacie Polskiej Federacji Producentów Żywności oraz Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie.

Jednym z postulatów jest przesunięcie daty wprowadzenia obowiązków związanych z systemem kaucyjnym o rok, tj. na 1 stycznia 2026 roku. “Pierwotny termin 1 stycznia 2025, należy uznać za nierealny ze względu na techniczne, organizacyjne i prawne wymogi w tworzeniu podmiotów reprezentujących, powszechności systemu i równych warunków dostępu do rynku” – napisano.

Jak twierdzą przedstawiciele branży napojowej najbardziej racjonalnym ekonomicznie oraz środowiskowo rozwiązaniem byłoby, gdyby systemem zarządzał jeden operator.

“Obecne nieprecyzyjne zapisy ustawy przy wielu operatorach stanowią realne zagrożenie finansowe dla wszystkich uczestników systemu. Stwarzają również możliwość tworzenia operatorów przez podmioty, w których faktyczny udział firm napojowych jest niewielki, co obecnie można zaobserwować na rynku. To wprost przeczy założeniom ustawy, gdzie to właśnie firmy napojowe powinny tworzyć operatorów, po to, żeby minimalizować koszty systemu i zapewnić branży dostęp do recyklatu, a nie stać się źródłem zysków dla podmiotów spoza branży” – czytamy.

Branża napojowa zwraca uwagę również na zmiany w ustawie dotyczącej butelek wielokrotnego użytku, która ma na celu utrzymanie obecnie funkcjonujących już systemów kaucyjnych.

źródło: PAP
Oprac.: red.