Pracodawcy RP o projekcie nowego prawa pracy

Aktualności

Pracodawcy RP o projekcie nowego prawa pracy

Pracodawcy RP zaprezentowali raport legislacyjny za I kwartał 2018 r., w którym szczegółowo opisano wpływ projektowanych aktów prawnych na pracodawców. Najważniejsze rozwiązania ujęte w projekcie nowego Kodeksu pracy, przygotowanego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy zostały krytycznie ocenione przez pracodawców. Uznali oni, że projekt nowego Kodeksu pracy jest zbyt obszerny (ma aż 544 artykuły), kazuistyczny i niezrozumiały. Rozbudowany Kodeks, szczegółowo regulujący poszczególne instytucje, określający terminy w dniach (np. umowa o pracę na czas określony nie mogłaby przekraczać 540 dni) bardziej przypomina prawo administracyjne niż prawo pracy. Pracodawcy zwrócili uwagę na to, że nowe przepisy są nieżyciowe, a żeby móc je prawidłowo zastosować w praktyce musieliby mieć odpowiednie wsparcie prawne i kadrowe.

Omówiono również projekt ustawy o pracowniczych planach emerytalnych, który wzbudza duże zainteresowanie po stronie przedsiębiorców. Raport objął też: projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, ustawę dotyczącą elektronizacji i archiwizacji dokumentacji pracowniczej, pakiet ustaw tzw. Konstytucji biznesu, projekt ustawy o jawności życia publicznego, a także projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, projekt dotyczący uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym oraz projekt nowelizacji ustawy o VAT. Z Raportu wynika, że w I kw. br. nastąpiło spowolnienie procesu legislacyjnego. W porównaniu z ostatnim kw. 2017 r. było mniej inicjatyw legislacyjnych, a tempo procedowania było wolniejsze.