Prace nad nowym Regulaminem PBC (ZKDP) – stanowisko wydawcy “Poradnika Handlowca”

Prawo

Prace nad nowym Regulaminem PBC (ZKDP) – stanowisko wydawcy “Poradnika Handlowca”

12 stycznia 2021

W dniu 8 stycznia 2021 r. redakcja „Poradnika Handlowca” otrzymała pismo od przedstawicieli PBC (ZKDP) dotyczące m.in. planowanych zmian w mechanizmach kontroli rozpowszechniania tytułów prasowych (w tym branżowych). Wydawca „Poradnika Handlowca” i „Poradnika Restauratora” przypomina, że w związku z decyzją o likwidacji Związku Kontroli Dystrybucji Prasy podjętą na XLVIII Zjeździe ZKDP w dniu 17 grudnia ub.r., będzie bacznie analizować nowo uchwalane formalne zasady współpracy i kontroli wydawców zrzeszonych w ramach Polskich Badań Czytelnictwa i Izby Wydawców Prasy.

Jak już Państwa informowaliśmy, w minionych latach wielokrotnie zgłaszaliśmy w ZKDP nasze wątpliwości co do rzetelności niektórych wydawców (w sektorze pism branżowych), szczególnie akcentując konieczność urealnienia form kontroli druku – wolumenów i jego kosztów.

Idea prasy jako silnego medium reklamowego jest dla nas bardzo ważna, ale jeszcze ważniejsza jest uczciwość względem reklamodawców. W ponad XX-letniej historii istnienia ZKDP zdarzały się przypadki nieuczciwych wydawców, jednak dzięki współpracy konkurencyjnych pism ponad podziałami udało się doprowadzić do wykluczenia nieuczciwego tytułu branżowego ze struktur ZKDP.

W skierowanym do naszej redakcji piśmie z dnia 8 stycznia 2021 r. przedstawiciele PBC (ZKDP)  informują, że obecnie trwają prace na nowym Regulaminem, którego głównym celem jest jak najbardziej rzetelna kontrola rozpowszechniania tytułów prasowych. Będziemy obserwować bieżące działania PBC, aktywnie wspierając prace mające na celu wdrożenie nowego Regulaminu. Jednocześnie zastrzegamy, że nasze Wydawnictwo podejmie decyzję w  sprawie dalszego uczestnictwa we wspólnym przedsięwzięciu PBC/IWP, jeśli przyszłe działania faktycznie zaowocują bardziej rygorystyczną kontrolą drukowanych nakładów.