PPS: Wprowadzenie nowych podatków w dobie Covid-19 pogrąży branżę spirytusową

Producenci

PPS: Wprowadzenie nowych podatków w dobie Covid-19 pogrąży branżę spirytusową

24 lipca Sejm przyjął „Ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią Covid-19 oraz po jej ustaniu”, która zmienia datę wejścia w życie ustawy dot. prozdrowotnych wyborów konsumentów, potocznie zwanej cukrową na 1 stycznia 2021 r. Ustawa ta wprowadza nowy podatek od sprzedaży słodkich napojów oraz napojów alkoholowych w małych pojemnościach poniżej 300 ml. Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy negatywnie odnosi się do zapisów ustaw.

Jak czytamy w komentarzu Związku:

Kuriozalną sprawą jest sposób procedowania obu ustaw. Ustawa cukrowa miała wejść w życie 1 lipca br., jednak Senat ją odrzucił. Miała wrócić pod obrady Sejmu w połowie kwietnia br., jednak z powodu prac legislacyjnych związanych z pandemią koronawirusa posłowie się nią wtedy nie zajęli. Oznacza to, że nowelizowane są przepisy, które nie istnieją.

Oprócz wątpliwości prawnych dotyczących legalności samego procesu legislacyjnego wspomnianej ustawy pojawia się szereg innych. Opłata od sprzedaży napojów alkoholowych w pojemnikach do 300 ml dotknie prawie wyłącznie alkoholi mocnych – tylko ten segment rynku jest sprzedawany w takich opakowaniach. Wprowadzenie opłaty skierowanej selektywnie na produkt, który stanowi zaledwie 1/9 rynku napojów alkoholowych, nie pozwoli na realizację celów zdrowotnych zakładanych w ustawie.

Przy podniesieniu ceny mocnych alkoholi w małych opakowaniach spadnie wolumen sprzedawanych napojów spirytusowych, a co za tym idzie wpływy z tytułu akcyzy i VAT. Co więcej, z samego uzasadnienia ustawy nie wynika, dlaczego spadek sprzedaży alkoholi w opakowaniach poniżej 300ml miałby przyczynić się do zrealizowania prozdrowotnych założeń tej ustawy. Na poparcie tej tezy nie przytoczono żadnych badań ani innych dowodów.

Wszelkie założenia dotyczące zakładanych wpływów z wprowadzenia opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w małych opakowaniach są obecnie nieaktualne ze względu na efekty pandemii i znaczący  spadek sprzedaży wyrobów spirytusowych. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w pierwszym półroczu 2020 r. produkcja wódki spadła o 10,9% wobec takiego samego okresu 2019 r. Także znacząco spadł wolumen sprzedaży małych pojemności (do 300ml) porównując okres styczeń-maj 2020 do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Nałożenie dodatkowego podatku wyłącznie na jedną kategorię napojów alkoholowych będzie kolejnym obciążeniem fiskalnym dla producentów po nałożonej od początku 2020 r. 10% podwyżce akcyzy.

Firmy zrzeszone  w Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirutusowy zwracają również uwagę, że uwarunkowania społeczno – ekonomiczne w czasie epidemii Covid-19 całkowicie zmieniły oblicze polskiej gospodarki. W obecnej sytuacji, każde dodatkowe obciążenie może doprowadzić do załamania rynku. Szczególnym niepokojem napawa tryb procedowania ustawy, niestabilne prawo, nagłe i częste jego zmiany bez konsultacji z uczestnikami rynku sprawia, że otoczenie biznesowe jest niestabilne i nieprzewidywalne w dłuższej perspektywie.

Mając powyższe na uwadze firmy zrzeszone w ZP PPS apelują o odrzucenie wspomnianej ustawy przez sejm i niewprowadzanie nowych obciążeń fiskalnych w czasie kiedy firmy borykają się ze skutkami epidemii Covid-19. Ich zdaniem zmiany w regulacjach prawnych dotyczących alkoholu powinny mieć charakter kompleksowy, długoterminowy i obejmować wszystkie kategorie alkoholu, zgodnie z zasadą zachowania konkurencyjności i równego traktowania podmiotów działających na tym samym rynku. Tylko takie rozwiązania zapewnią stabilność i ciągłość wpływów budżetowych z tytułu akcyzy i pozwolą przedsiębiorcom planować działalność w sposób racjonalny.