PPHU Specjał: Powołanie Spółki Akcyjnej

Aktualności

PPHU Specjał: Powołanie Spółki Akcyjnej

11 czerwca 2015

PPHU Specjał, Delko oraz PHP „Polski” Tytoń ogłaszają zamiar powołania Spółki Akcyjnej, która będzie platformą współpracy hurtu i detalu, a jej celem nadrzędnym będzie umacnianie pozycji funkcjonujących w Polsce sklepów należących do kanału tradycyjnego. Akcjonariusze – założyciele podpisali list intencyjny i rozpoczęli proces przygotowania wniosku o zgodę UOKiK na zawiązanie Spółki.

Kluczowe  działania w ramach  zawiązywanej Spółki będą miały  na celu:

zbudowanie platformy pozwalającej wspólnie wypracować najlepsze  rozwiązania skierowane do podmiotów prowadzących sklepy detaliczne,

zagwarantowanie tym podmiotom zintegrowanej współpracy z dostawcami oferującymi możliwie najszerszą i komplementarną ofertę asortymentową,

wypracowanie warunków dla wieloletniej współpracy akcjonariuszy z podmiotami prowadzącymi sklepy detaliczne, zrzeszonymi między innymi we współpracujących sieciach franczyzowych LD Holding i PSH Nasz Sklep S.A. na warunkach współpracy satysfakcjonujących  wszystkich uczestników projektu.

Potencjał nowo powołanej Spółki będzie wsparty zapleczem  finansowym, i logistyczno-dystrybucyjnym  jej akcjonariuszy,  którzy dysponują również komplementarną ofertą asortymentową  w zakresie dóbr   FMCG.

PPHU Specjał spółka z o.o.- to szeroko pojęta oferta branż spożywczych w tym (alkohole, nabiał i tłuszcze)

Delko S.A. – chemia gospodarcza i kosmetyki,

PHP „Polski Tytoń” S.A.- wyroby tytoniowe, alkohole, produkty impulsowe w strefie przykasowej, wyroby OTC i cały sektor produktów i usług  elektronicznych (karty i startery, doładowania itp.)

W dalszej perspektywie nowo powołana Spółka otwarta będzie na możliwość  poszerzenia  zakresu działania, biorąc również pod uwagę  zaproszenie do współpracy akcjonariuszy reprezentujących inne branże.