Pożyczki dla franczyzobiorców sieci handlowych Specjał

Detal/Hurt

Pożyczki dla franczyzobiorców sieci handlowych Specjał

09 kwietnia 2020

Grupa Kapitałowa Specjał, która jest głównym dostawcą do sieci franczyzowych: Nasz Sklep, Livio i Rabat Detal, proponuje w ramach „Funduszu Wsparcia” środki finansowe dla swoich franczyzobiorców przekazywane w formie nieoprocentowanych pożyczek.

Środki mają zostać przeznaczone dla sklepów, których działalność bezpośrednio została zagrożona skutkami pandemii koronawirusa. Każdy z wniosków o takie wsparcie będzie rozpatrywany indywidualnie przez specjalnie powołane zespoły z każdej sieci.

GK Specjał cały czas monitoruje potrzeby franczyzobiorców w tym zakresie. Budżet wynosi 5 mln złotych lecz kwota zależna jest od bieżącego monitoringu i rozwoju sytuacji, może zostać w każdej chwili zwiększona. Przyznane środki mogą zostać przeznaczone na realizację bieżących zobowiązań wynikających z działalności sklepu bądź też uzgodnionych działań promocyjnych i wizerunkowych mających na celu odbudowę pozycji rynkowej sklepu.

Obecnie sieci franczyzowe Specjał to 8933 placówki handlowe, obroty sieci franczyzowych przekroczyły 11,2 mld złotych w 2019 r.