Posiedzenie AGRIFISH pod przewodnictwem prezydencji niemieckiej

Gospodarka

Posiedzenie AGRIFISH pod przewodnictwem prezydencji niemieckiej

Na wstępie posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa przewodnicząca obradom Federalna Minister Wyżywienia, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów Julia Klöckner przedstawiała program prezydencji niemieckiej na najbliższe 6 miesięcy.

Istotnym punktem obrad ministrów była wymiana poglądów na temat strategii „Od pola do stołu”. Minister Ardanowski stwierdził, że Polska nie kwestionuje Zielonego Ładu, w tym strategii „Od pola do stołu”.

Kluczową sprawą dla Polski jest, aby rekomendacje Komisji Europejskiej były wydane możliwie jak najwcześniej, biorąc pod uwagę zaawansowanie prac nad Planami strategicznymi WPR i zakładany kalendarz legislacyjny i wdrożeniowy nowej WPR.

Ponadto minister Ardanowski zauważył, że w kontekście strategii „Od pola do stołu” cały czas bez odpowiedzi pozostaje szereg pytań dotyczących polityki handlowej.

Polski minister opowiedział się też za znakowaniem żywności, w tym etykietowaniem produktów informacjami dotyczącymi dobrostanu zwierząt. Minister podkreślił, że należy zsynchronizować znakowanie na poziomie europejskim ponieważ proste etykiety nie są wystarczające.

W drugiej części obrad ministrowie omówili pakiet reform WPR po 2020 r. w zakresie zielonej architektury.

Ostatnim dyskutowanym przez ministeriów punktem była sytuacja na rynnach rolnych.

We wstępie polskiego stanowiska minister podkreślił, że pomimo wdrożenia środków wsparcia, sytuacja na rynkach rolnych jest zmienna i wymaga ciągłego i szczegółowego monitorowania.

W opinii Polski na rynku wieprzowiny, na którym po bardzo krótkim okresie stabilizacji cen ponownie notuje się wyraźną tendencję spadkową cen skupu. W związku z tym Polska zawnioskowała o ponowną analizę możliwości wprowadzania interwencji rynkowej.

Na rynku drobiu, pomimo lekkiego wzrostu cen skupu i sprzedaży w ostatnich dwóch tygodniach, ceny są nadal na niskim poziomie. W związku z tym Polska podtrzymała stanowisko o potrzebie monitorowania sytuacji, a w przypadku utrzymujących się niskich cen podjęcia działań interwencyjnych na tym rynku.

Polska zwróciła też uwagę, że rynek mleka i jego przetworów należy nadal szczegółowo monitorować.

Polska poparła również wniosek Bułgarii, dotyczący działań  na rynku miodu – w szczególności w zakresie etykietowania miodu i zawnioskowała o możliwie szybkie podjęcie stosownych inicjatyw legislacyjnych w tym obszarze.

Źródło: gov.pl

Foto: Pixabay