Polskie mleko podbija Chiny

Aktualności

Polskie mleko podbija Chiny

Z danych opublikowanych przez CLAL wynika, że import produktów mleczarskich przez Chiny w okresie styczeń-październik 2018 r. wzrósł w stosunku rocznym wolumenowo o 3,6% i wartościowo o 6,5% ­– co oznacza spadek dynamiki wzrostu wobec 2017 r. W przypadku Polski utrzymuje się silna dynamika sprzedaży mleka płynnego do Państwa Środka.

W 2017 r. wolumen importu wzrósł o 13%, natomiast jego wartość o 37%.

Spowolnienie w Chinach w relatywnie mniejszym stopniu dotyka UE, która pozostaje największym dostawcą produktów mleczarskich do Chin. Nowa Zelandia i USA odnotowały spadek sprzedaży do Państwa Środka odpowiednio o 1,7% i 1,6% rok do roku, przy wzroście z UE o 2,2%.

W przypadku Polski utrzymuje się silna dynamika sprzedaży mleka płynnego do Państwa Środka. Według Eurostatu eksport mleka i śmietany niezagęszczonej od stycznia do października 2018 r. zwiększył się o 64% rok do roku do blisko 27 tys. t, przy jednoczesnym spadku jej eksportu z UE-28 do Chin o 14%. Ekspansji polskiego mleka (głównie UHT) sprzyjają akcje promocyjne na rynku chińskim.

Źródło: Agro Nawigator PKO BP

Foto: Pixabay