Polski Ład 2.0

Aktualności

Polski Ład 2.0

15 lipca 2022

1 lipca br., z pewnymi wyjątkami weszła w życie ustawa wprowadzająca wiele zasadniczych zmian do przepisów z jesieni poprzedniego roku nazwanych potocznie Polskim Ładem.

W bieżącym numerze przedstawię Państwu pokrótce część z nich, a kontynuacja nastąpi w kolejnym wydaniu Poradnika Handlowca.

1. Obniżenie stawki podatku PIT z 17% na 12%.

Redukcja dotyczy wszystkich osób opodatkowanych według skali podatkowej, a więc zarówno przedsiębiorców, składających zeznanie PIT36 oraz płacących zaliczki „PIT-5”, jak i przykładowo osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę, umów o dzieło czy też rencistów oraz emerytów. Abstrahując od negatywnej zmiany wprowadzonej wraz z Polskim Ładem 1.0, a więc całkowitej likwidacji możliwości odliczania składki na ubezpieczanie zdrowotne od zaliczki/podatku, tutaj zmiana oczywiście pozytywna powoduje realne obniżenie stawki podatku o prawie 30%. Zmiana wchodzi od pierwszego lipca, ale w praktyce obejmie również miesiące od stycznia do czerwca 2022 r., tym samym w zeznaniach rocznych składanych w 2023 r. nie będzie podziału na stawkę 17% i 12%, całość dochodów w pierwszym progu wynoszącym 120 000 zł objęta zostanie nową niższą stawką.

2. Zredukowanie kwoty zmniejszającej podatek.

Wynika to wprost z faktu obniżenia stawki w pierwszym przedziale skali podatkowej i pozostawienia kwoty wolnej obowiązującej od 2022 r., tym samym 30 000 zł pomnożone razy 12% daje nam 3600 zł, zamiast 5100 zł. Oznacza to zmianę czysto techniczną, w innym przypadku, aby zachować dotychczasową kwotę zmniejszającą należało[1]by zwiększyć kwotę wolną.

3. Likwidacja ulgi dla klasy średniej.

W pewien sposób zmiana ta jest spowodowana obniżeniem stawki podatku, w zamian za to ustawodawca zdecydował się na likwidacja karkołomnej konstrukcji, której celem było złagodzenie wzrostu obciążeń związanych z brakiem możliwości odliczania składki zdrowotnej. Decyzja ta szczęśliwie spowoduje, że nie będziemy musieli się zmierzyć z ulgą dla klasy średniej w zeznaniach rocznych za 2022 r. Sama konstrukcja ulgi plus zmiany z początku stycznia, później wprowadzone do ustawy PIT wieściły ogromny stopień skomplikowalności oraz potencjalnego ryzyka błędu przy wyliczaniu prawidłowej kwoty podatku. Powyższe zmiany nie dotyczą osób opodatkowanych podatkiem liniowym, tutaj m.in. stawka 19% pozostała bez zmian.

4. Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym.

Dla tej grupy osób wprowadzono możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów lub pomniejszania dochodu (gdy na koniec roku wychodzi dochód, sposób odliczenia podobnie jak przy składkach na ubezpieczenie społeczne daje taki sam efekt podatkowy) kwotę opłaconych składek przez przedsiębiorcę lub osoby z nim współpracujące do łącznej wysokości 8700 zł w skali roku.

5. Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym lub kartą podatkową.

W przypadku „ryczałtowców” wprowadzono możliwość pomniejszania przychodów o 50% zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy oraz osób z nim współpracujących. Jeszcze inaczej potraktowano osoby opłacają[1]ce kartę podatkową, tutaj z kolei będzie można pomniejszać podatek wynikający z decyzji Urzędu Skarbowego o 19% zapłaconej składki zdrowotnej.

Autor: dr Artur Kłopotowski