Polski eksport produktów mleczarskich

Aktualności

Polski eksport produktów mleczarskich

W okresie I-XI 2019 r. wartość eksportu produktów mleczarskich z Polski wzrosła o 0,6% rok do roku. O ile w pierwszej połowie 2019 r. eksport wzrósł o 2,7%, to od lipca do listopada zanotowano jego spadek o 3%.

Źródłem spowolnienia jest zmniejszająca się dynamika eksportu mleka i śmietany zagęszczonej (w tym proszków mlecznych). Po wzroście o 36% w pierwszej połowie 2019 r., w VII-XI 2019 nastąpił spadek sprzedaży o 4,6% . Mimo to, w I-XI 2019 wartość sprzedaży zagranicznej tej kategorii wzrosła o 16%. Pozytywnie na wartość eksportu wpływają przed wszystkim silne podwyżki cen odtłuszczonego mleka w proszku.

Przy zmniejszeniu wysyłek produktów mleczarskich do UE (-6,3% w I-X 2019, za Eurostat) znacząco zwiększyła się sprzedaż na rynki trzecie (+24,7%). Przyczyną jest niższa wartość sprzedaży masła (-28% przy spadku wolumenu eksportu o 17%) z uwagi na mniejszy popyt w UE – wzrost produkcji oraz spowolnienie gospodarcze w strefie euro. Utrzymuje się natomiast wysokie tempo sprzedaży mleka płynnego (+22% w I-XI 2019 w ujęciu wolumenowym), głównie mleka UHT na rynek chiński.

Źródło: Agro Nawigator PKO Banku Polskiego

Foto: Pixabay