Polska Grupa Supermarketów: plany na rok 2021

Detal/Hurt

Polska Grupa Supermarketów: plany na rok 2021

Co najmniej 10% przyrost liczby placówek, nacisk na współpracę w regionach i wzmocnienie logistyki – to cel Polskiej Grupy Supermarketów na 2021 rok. Spółka chce otworzyć nowe, regionalne centra logistyczne, pozwalające na lepszą obsługę sklepów spoza Polski centralnej oraz poszerzyć sieć swoich sklepów. W planach grupy jest również rozwój kategorii ekologicznej oraz wdrożenie zupełnie nowych usług dla swoich klientów.

Zachodzące na rynku procesy sprawiają, że Polska Grupa Supermarketów otrzymuje od lokalnych przedsiębiorców rosnącą liczbę zapytań dotyczących warunków i możliwości współpracy. Niewykluczone, że ich nawiązanie zaowocuje ekspansją Grupy w kierunku województw, w których dotychczas PGS nie była obecna.

Obecnie spółka prowadzi rozmowy z kilkunastoma przedsiębiorcami. Dzięki poczynionym na przestrzeni ostatnich miesięcy inwestycjom, bezpośrednio wpływającym na usprawnienie procesu logistycznego, PGS chce poszerzyć swoje wpływy m.in. w północno-wschodniej Polsce, gdzie obecnie znajduje się około 50 placówek Top Market. Poza wzrostem liczby sklepów planowane jest otwarcie regionalnego centrum logistycznego, pozwalającego na sprawniejszą wschodniego regionu.

Polska Grupa Supermarketów bacznie przygląda się również Wielkopolsce, w której jak do tej pory nie posiadała swojej reprezentacji. Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku uruchomione zostaną tam pierwsze placówki pod szyldem Top Market. Dobrze rozbudowana infrastruktura województwa Wielkopolskiego pozwala myśleć również o inwestycji w kolejne centrum logistyczne, pozwalające na obsługę województw zachodnich oraz północy kraju.

Docelowo w 2021 roku PGS chce poszerzyć swoją sieć o co najmniej kilkadziesiąt placówek. Nowe dziesięciolecie to również kolejne zmiany związane z polityką środowiskową. Podobnie jak w latach ubiegłych Grupa chce wspierać swoich partnerów we wdrażaniu rozwiązań proekologicznych, jak np. ogniwa fotowoltaiczne. Ponadto wdrożone zostaną nowe procedury pozwalające na ograniczenie użycia plastyku oraz folii w łańcuchu sprzedażowym.

Rozwój oferty – kolejne produkty BIO i dieta pudełkowa

Przedstawiciele PGS zapowiadają, że na przestrzeni najbliższych miesięcy można się spodziewać poszerzenia oferty produktów ekologicznych i rozwoju marki Włącz BIO.

– Dostrzegamy rosnące zainteresowanie tym segmentem rynku. Kilka lat temu sprzedaż produktów ekologicznych oparta była głównie o duże ośrodki miejskie, natomiast obecnie coraz chętniej sięgają po nie klienci z małych miasteczek – twierdzi Przemysław Gaszewski, Dyrektor Handlowy Polskiej Grupy Supermarketów.

PGS może wejść w dietę pudełkową

Grupa dostrzega również rozwój trendu diet pudełkowych. W 2020 roku wartość rynku cateringu dietetycznego przekroczyła 1 miliard złotych i wszystko wskazuje na to, że wysoka dynamika wzrostowa będzie się utrzymywać w najbliższych latach – pomimo pandemii oraz zmiany modelu pracy cześć z firm oferujących swoje usługi podwoiła swoje przychody.

PGS prowadzi rozmowy z kilkoma największymi przedstawicielami branży cateringu dietetycznego nad możliwościami współpracy i wdrożeniem nowego modelu dystrybucyjnego, pozwalającego na dostępność smacznych, zdrowych i przede wszystkim świeżych posiłków w sklepach Top Market.