Polscy producenci chcą zrównoważonej produkcji wołowiny

Aktualności

Polscy producenci chcą zrównoważonej produkcji wołowiny

Pierwsze organizacje branżowe złożyły podpisy pod listem intencyjnym mającym powołać do życia platformę, umożliwiającą wypracowanie i upowszechnienie standardów zrównoważonej produkcji wołowiny w Polsce.

Podobne programy funkcjonują już w wielu krajach Ameryki Południowej, Ameryki Północnej, Unii Europejskiej oraz Australii i Nowej Zelandii. Platforma będzie skupiała na takich obszarach jak: środowisko (ograniczenie emisji gazów cieplarnianych), zdrowie i dobrostan zwierząt, ograniczenie stosowania antybiotyków dla zwierząt oraz zarządzanie gospodarstwem hodowlanym i produkcyjnym. Cele te będą realizowane w oparciu o strategię „Polska Wołowina 2022”, opracowaną przez Radę Sektora Wołowiny zrzeszającą 6 organizacji branżowych.

Źródło: PAP

Foto: Pixabay