Polscy konsumenci nie oszczędzają

Polscy konsumenci nie oszczędzają

04 lutego 2021

Eurostat podsumował trendy w wydatkach i oszczędnościach europejskich gospodarstw domowych w III kw. 2020 r. Polska wyróżniła się jako jeden z dwóch krajów, w którym wydatki konsumentów wzrosły rok do roku.

Stopa oszczędności w gospodarstwach domowych w UE w III kw. 2020 r. była o 4,5 pp. wyższa niż rok wcześniej, informuje Eurostat. Wprawdzie dynamika wzrostu tego wskaźnika wyhamowała w porównaniu z pandemicznym drugim kwartałem zeszłego roku, ale pozostawała na relatywnie wysokim poziomie. Gospodarstwa domowe oszczędzały więcej niż w III kw. 2019 r. we wszystkich analizowanych krajach, a największy wzrost stopy oszczędności odnotowano w Holandii (+7,9 pp.) oraz Danii (+7,7 pp.).

Przypomnijmy, że stopa oszczędności wyliczana jest jako relacja pomiędzy oszczędnościami brutto gospodarstw domowych a dochodem rozporządzalnym brutto. Pokazuje, jakiej części dochodu konsumenci nie przeznaczyli na wydatki. Jak wskazuje Eurostat, główną przyczyną wzrostu stopy oszczędności był spadek wydatków konsumpcyjnych przy jednoczesnym niewielkim (+1,5%) wzroście dochodów rok do roku (w czym pewną rolę odegrały także „kryzysowe” transfery).

Z danych urzędu wynika, że w większości krajów wzrost stopy oszczędności rok do roku w III kw. 2020 r. był niższy niż kwartał wcześniej. Odpowiadało za to odbicie w wydatkach konsumpcyjnych po pierwszej fali pandemii. Nadal jednak gospodarstwa domowe w znakomitej większości krajów unijnych wydawały mniej niż w III kw. 2019 r. Wyjątkiem była Polska, w której wydatki konsumentów wzrosły rok do roku o 3,8%. Podobne zjawisko zaobserwowano w Portugalii, ale różnica w porównaniu z III kw. 2019 r. wyniosła zaledwie +0,2%.

źródło: bankier.pl
oprac.: EW