Polomarket inwestuje w OZE w centrach dystrybucyjnych

Detal/Hurt

Polomarket inwestuje w OZE w centrach dystrybucyjnych

POLOmarket inwestuje ponad 6 mln złotych w systemy oświetlenia ledowego oraz instalacje fotowoltaiczne w swoich centrach dystrybucyjnych. Odnawialne źródła energii to jeden z filarów długoterminowych działań ESG spółki.

Wspominane inwestycje obejmują centra dystrybucyjne zlokalizowane w Giebni w woj. kujawsko-pomorskim oraz w Kłobucku w woj. śląskim. W kwietniu br. POLOmarket zakończył już w nich kompleksową wymianę oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na ledowe wraz z pełnym systemem sterowania Dali. System obejmuje czujniki ruchu, czujniki światła dziennego, harmonogramy sterowania światłem w zależności od daty oraz godziny, sceny oświetleniowe dostosowane do poszczególnych stref obiektu oraz panel kontrolny.
Niemal równocześnie w powyższych lokalizacjach POLOmarket rozpoczął realizację inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznych o docelowej mocy 700 kWp (kilowatopików). Dzięki energii ze słońca, łącznie zużycie energii w każdym obiekcie spadnie o ok. 20%, co pozwoli zredukować emisję CO² łącznie o 750 ton rocznie. Oświetlenie ledowe z systemem Dali to dodatkowe ograniczenie zużycia energii w systemach oświetlenia o 30%. W podsumowaniu powyższe inwestycje istotnie zmniejszą ślad węglowy obiektów.
 Zmiany klimatu widoczne zwłaszcza w ostatnich latach potwierdzają, jak ważna jest konieczność konsekwentnego ograniczania emisji szkodliwych substancji do atmosfery –  uważa Anita Tołysz, Członek Zarządu Sieci POLOmarket, Dyrektor Rewizji i Compliance. – Zarówno energooszczędne oświetlenie, jak i panele fotowoltaiczne, istotnie zmniejszą zapotrzebowanie energetyczne naszych centr dystrybucyjnych –  dodaje Anita Tołysz.
Jednocześnie sieć kontynuuje inwestycje w OZE w swoich supermarketach w całej Polsce. Na koniec I kwartału br. już ponad połowa sklepów pod szyldem POLOmarket została wyposażona w panele fotowoltaiczne. Każda z tych instalacji zaspokaja średnio 30% rocznego zapotrzebowania obiektu na energię, a obecnie wytwarzają one łącznie już 7,6 gigawatogodzin (GWh) energii rocznie (redukcja emisji CO² na poziomie ok. 2000 ton).